Industri Energi sine nettsider

Avdeling 147

Avdeling 147 er en egen klubb i Industri Energi som organiserer de individuelt avlønnede i plattformboring. På denne siden kan medlemmer av avdeling 147 holde seg oppdatert på informasjon fra avdelingen og relevante nyheter.

Nyheter

Generell info fra leder

147 er ein egen klubb i Archer som samarbeider mye med Hoved klubben 391
Men tar seg av saker for dei individuelt avlønna i bedriften .

Vi har eit eige styre som består seg av :

Styrets sammensetning
Leder: Roald Hammer
Nestleder: Yngve Michelsen
Styremedlemmer: Carl Bernhard Carlsen, Hogne Rørgård
Valg komité : Geir Helge Martinsen

Vi i 147 ønsker å styrke tillitsmanns apparatet rundt om på dei ulike rigene i den forbindelse Håper vi att de kan komme på plass 1 tillitsvalgt for dei I.V.A per rigg. For å styrke samarbeidet mellom riggene å ha ei felles plattform der vi kan jobbe med ulike problem stillinger opp mot bedriften .

Dere har og mulighet til å utpeke noen men de må være frivillig.