Industri Energi sine nettsider

Informasjon faseendring Gullfaks

Fagforeningene og bedriften holder drøftinger vedrørende endring i bemanningen på våre plattformer.

Med kjennskap til at Gyda ble ferdig før jul og at Veslefrikk går mot slutten av sin P&A kampanje nå i Q2, så har bedriften og fagforeningene kontinuerlig arbeidet med flere tiltak for å regulere overtalligheten i bedriften. Når vi nå i tillegg til dette fikk melding om faseendring på en av Gullfaks installasjonene, så må vi igjen beklageligvis meddele at bedriften igjen er i en overtallighetssituasjon. Fagforeningene og bedriften jobber aktivt for å redusere ulempen for våre ansatte.

For å kunne unngå overtallighet i størst mulig grad, er vi blitt enig om å fravike ressurspool avtalens tekst om friperiode/avspasering (RP avtalens punkt 4. Fleksibilitet).

Mannskap som er fast ansatt i ressurspoolen, følger vanligvis en ordning med like lang avspasering som foregående oppholdsperiode, ref. RP avtalen punkt 4. Pga. Covid og høy smitte bland våre offshoreansatte er sykefraværet meget høyt (pt. >10%). Ved å utnytte RP bedre på nåværende tidspunkt sikrer vi utnyttelsesgraden og arbeidsplassen til våre kollegaer.

I en periode begrenset fra 1.mars 2022 til og med 30.april 2022 trenger ikke ansatte som jobber offshore i RP. å avspasere lik tid som siste offshoretur opp til 2 uker. Man kan ikke reise offshore før 1/3 regelen er oppfylt. Reising iht. 1/3 reglen vil ikke medføre overtidsbetaling.

Ansatte i RP. som reiser offshore fra og med 1.mai.2022 skal ha avspasert iht. RP. avtalen punkt 4, «Ansatte i ressurspoolen skal minimum kunne avspasere lik tid som siste offshoretur opp til 2 uker.».

Det er likevel ikke mulig å opprettholde full bemanning på alle våre prosjekter fremover. Vi har derfor utover kvelden i går, 2.mars 2022 drøftet mulige løsninger for bemanningen i plattformboring.

Fra 1.mai.2022 vil det være en overtallighet i Archer i stopp i operasjon på Gullfaks B. Fagforeningene og bedriften jobber sammen for å finne best mulig løsning for alle våre ansatte.

Ansiennitets prinsippet blir fulgt, siste inn = først ut.

Bedriften vil ha møte med Equinor på mandag 7. mars hvor vi vil forsøke å få bekreftet aktivitetsbilde noe mer. Spesielt for Gullfaks B og Statfjord. Vi vil komme tilbake med mer informasjon så raskt vi kan etter at dette møtet er avholdt.