Industri Energi sine nettsider

Årsmøte Avd.147 IE Archer

Det kalles inn til årsmøte for avdeling 147, ledende personell i plattformboring 7.-9. mars 2023

Årsmøte vil bli i samarbeid med Avd. 391 Industri Energi Archer på Quality Airport Hotel Stavanger

Vanlig årsmøte agenda.

Påmelding innen 01.03.23 til roald.hammer@archerwell.com
Alle som er tillitsmenn for Avd.147 kan stille.

Forslag til valgkomiteen sendes til: geir.helge.martinsen@archerwell.com innen 01.03.23

Styret består av følgende:

Leder: Roald Hammer (valgt 2021) på valg
Nest leder: Yngve Mikkelsen (valgt 2022) ikke på valg
Styremedlem: Hogne Rørgård (valgt 2021) på valg
Styremedlem:Carl Bernard Carlsen (valgt 2022) ikke på valg

Valgkomité: Geir Helge Martinsen (valgt 2022) ikke på valg