Industri Energi sine nettsider

Lønns- og arbeidsavtaler

Her finner du tariffavtaler, lokale særavtaler og lønnsmatriser.

Lønns- og arbeidsavtaler

Avtalene som er mest relatert for deg som arbeidstaker ligger øverst på denne siden. Lenger ned vil du finne hovedavtalen og linker til lovverket. Dersom du trenger hjelp til å finne svar på det du lurer på eller er usikker på tolkningen av avtalene vil du få hjelp til dette av din nærmeste hovedtillitsvalgt eller ved å kontakte klubbkontoret. Klikk her for å finne din nærmeste hovedtillitsvalgt.

Sentrale avtaler (Tariffavtaler)

Tariffavtalene gjelder for flere bedrifter og regulerer lønns- og arbeidsvilkår på på tvers av bedriftene.

Lokale avtaler

Lokale avtaler (Særavtaler) følger tariffavtalens avtaletid og regulerer lokale forhold som ikke er definert i tariffavtalene.

Wireline

Oiltools

Integrerte Operasjoner

Plattformboring

Land

Andre lokale avtaler, eksempler på prosedyrer osv

Hovedavtalen

Hovedavtalen inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet og er et viktig arbeidsverktøy for de tillitsvalgte. Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere de ansattes medbestemmelsesrett.

Hovedavtalen regulerer en rekke forhold som ikke er lovfestede, men den tar i motsetning til tariffavtalene ikke for seg lønn og andre arbeidsbetingelser. Avtalen er forhandlet frem mellom arbeidsgivers organisasjon (Norges Rederiforbund, NR) og Industri Energi/LO.

Linker til lov og rammeverk

Arbeidsmiljøloven er lovverket som omhandler arbeidslivet. Innen petroleumsindustrien er det Petroleumstilsynet som er tilsynsmyndighet på dette lovverket. På Petroleumstilsynets nettsider vil du finne forskrifter og veiledninger til lovverket, samt. linker til andre lover og regelverk.