Industri Energi sine nettsider

Valg av tillitsvalgte i avdeling 147 – Ledende personell

De tillitsvalgte er våre viktigste verktøy for å drive organisasjonene til det beste for medlemmene. Vi har derfor som mål å ha tillitsvalgte på alle lokasjoner vi har medlemmer. Nå trenger vi hjelp av dere for å velge tillitsvalgte blant ledende personell på Grane og Visund

Vi ønsker at det gjennomføres valg av tillitsvalgte lokalt på Grane og Visund, av og blant de som går fast ombord. Har du en kollega som du mener kan være en god representant, eller tror det kan være noe for deg, så ta en prat med kandidatene og kollegaene og sikre at også deres arbeidsplass blir representert. Fagforeningen kan være behjelpelig med å gjennomføre valg elektronisk om dette er nødvendig.

Den tillitsvalgtes oppgaver vil i hovedsak bestå av å delta på fagforeningens årsmøter/tillitsvalgtkonferanser, være valgbar til styret samt å være kontaktperson for fagforeningen. Jo større representasjon jo mer gjennomslag for saker som står deres arbeidsplasser nærmest.

Ønsker dere lykke til med gjennomføring av valg og ber om at dere melder tilbake til leder for ledende personell i Industri Energi Archer på roald.hammer@archerwell.com innen utgangen av juli.

Denne teksten ble også sent til alle medlemmer av avdeling 147 på e-post 26. mai 2023.