Industri Energi sine nettsider

Enighet i meklingen på Flyterigg avtalen.

Etter to dager med krevende mekling hos Riksmekleren i Oslo ble det på overtid oppnådd enighet på flyteriggavtalen og det blir dermed ingen streik i årets hovedoppgjør. Det ble til slutt enighet om ett resultat som gir de  flyteriggansatte og ansatte innen plattformboring en betydelig lønnsøkning. Og som i tillegg styrket en rekke punkter i avtalen.

-Vi har gjennom en svært krevende mekling lykkes med å sikre våre medlemmer på flyteriggområdet betydelig lønnsøkning, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Ansatte på den såkalte «Tariffavtale for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger samt boring og forpleining på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel», også kalt flyteriggavtalen, gis et generelt tillegg på 37.000 kroner per år, inkludert feriepenger.

For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et generelt lønnstillegg innenfor en ramme på 3,7 prosent, minimum kroner 37.000 per år, inkludert feriepenger.

Nattillegget økes fra 90 til 97 kroner, mens helligdagstillegget økes fra 2110 til 2200 kroner.

Flere satser i overenskomsten økes

I forbindelse med årets oppgjør har Industri Energi også fått gjennomslag for at flere andre satser i overenskomsten, som vikariat i høyere stilling, røykdykking og rengjøring av smittelugar, økes.

Det er også enighet om at arbeidstakere som i avtaleperioden fram til 31. mai 2024 mottar oppsigelse grunnet driftsinnskrenkning skal ha utvidet fortrinnsrett til ny tilsetting.

Og det vil bli satt ned utvalg som skal vurdere lønnssystemet og lønnsgrupper, mens et annet utvalg skal se på pensjon for ansatte på plattformboring på faste installasjoner.

Protokoll kan leses i Riksmeklers møtebok her.

Flyteriggavtalen gjelder for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel.

Avtalen omfatter cirka 4300 Industri Energi-medlemmer som jobber i selskaper som Maersk Drilling, Transocean, Odfjell Drilling, Seadrill, Dolphin Drilling, Saipem, Rowan/Valaris, KCA Modu, Archer, Teekay, Noble, Sodexo, ESS, 4service Offshore med flere.