Industri Energi sine nettsider

Medlemsfordeler og forsikringer

Vi har de beste medlemsfordelene

Hos oss har du allerede gode forsikringer inkludert i medlemskapet. I tillegg har du tilgang til en rekke andre medlemsfordeler, som rabatterte priser på tilleggsforsikringer, rabatter og stipend. Det lønner seg å være medlem.

Tilpasset Archer
Sykdom oppstår ofte uventet og kan ramme hardt. Dersom du blir arbeidsufør som følge av annen sykdom enn yrkessykdom dekkes du ikke av bedriftens uføredekninger. Derfor har vi som lokal fagforening tegnet akkurat denne forsikringen for våre medlemmer, i tillegg til en forsikring som gir våre medlemmer en økonomisk erstatning dersom deres ektefelle eller samboer skulle falle vekk.

Inkluderte forsikringer

Som medlem hos oss har du allerede gode forsikringer inkludert i ditt medlemskap. Nedenfor kan du lese mer om hver av forsikringene.

Usikker?

Vi oppfordrer alle til å ta kontakt med oss dersom du havner i en situasjon der du trenger og få en oversikt over aktuelle forsikringer


Kurs og utdanning

Industri Energis nye unike medlemsfordel gir de som studerer på BI i Norge, mulighet til å få refundert 25 prosent av studieavgiften.

Medlemsfordelen gjelder alle kurs på BI, både nettstudier, deltidsstudier, mastergrader og kurs som går over noen få dager. For mange er det betryggende å vite at BI har et skreddersydd opplegg for «voksenstudenter», altså folk som har vært i arbeidslivet en stund.

BI har nylig startet opp en serie med korte kurs, og her tilbyr vi medlemmene våre inntil ett gratis kurs i skoleåret. For å bruke denne medlemsfordelen må det søkes om 25% refusjon fra Industri Energi og i tillegg søkes om LO’s utdanningsstipend, Industri Energi vil dekke mellomlegget for kursavgift. Denne medlemsfordelen gjelder f.o.m. 03.07.2020 I tillegg tilbyr vi sammen med BI et utvalg av kurs som er gratis for medlemmer som er permitterte eller arbeidsledige.

Se kriterier og fremgangsmåte for å søke refusjon og stipend her:
Alt du trenger å vite om medlemsfordelen Industri Energi BI – Industri Energi

Rabatter og tilbud

Lønns- og arbeidsvilkår

Gode lønns- og arbeidsvilkår kommer ikke av seg selv.

Uten fagforeningen i ryggen vil man som arbeidstaker stå i konkurranse med sine kolleger og andre potensielle arbeidstakere. Når arbeidstakerne går sammen i en organisasjon øker deres innflytelse. At en organisasjon representerer et flertall av arbeidstakerne gir dessuten stor makt. Ikke minst på grunn av at organisasjonen vil representere sine medlemmers felles interesser.

Fagforeningen forhandler lønns- og arbeidsvilkår på vegne av medlemmene slik at du som enkeltperson slipper å gjøre dette på egen hånd. Sterkt organisasjonsgrad har gitt makt til fagforeningene som igjen har kommet medlemmene til gode gjennom nettopp gode lønns- og arbeidsbetingelser, i tillegg til andre felles goder. Økte lønninger har fått arbeidsgiverne til å finne sammen med arbeidstakerne om bedre måter å arbeide på, noe som har ført til at arbeidslivet i Norge er svært produktivt og holder en høy konkurranseevne. Vi ser likevel at ordningene som er fremforhandlet gjennom tiår, stadig må forsvares for at vi skal kunne opprettholde det gode arbeidslivet i Norge. Det jobber vi med daglig.

Man skal være trygg i det norske arbeidslivet. Det betyr at man skal komme frisk hjem fra jobb, og man skal behandles med rettferdighet. Som alt annet er arbeidslivet også et sted hvor konflikter kan oppstå. Som medlem at Industri Energi kan du alltid være trygg på at du kan la deg bistå av en tillitsvalgt som som er opptatt av å sikre at dine rettigheter i arbeidslivet oppfylles. Dersom behovet oppstår er veien også kort til Industri Energis egne advokater, eller til LO som har Norges største juridiske fagmiljø innen arbeidsrett.
Et rettferdig arbeidsliv er også et arbeidsvilkår.

Påvirkningskraft