Industri Energi sine nettsider

Hovedoppgjøret 2022: Forhandlingene på flyteriggavtalen er i gang

Tarifforhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund for flyteriggansatte har startet i Oslo. Det er satt av to dager til forhandlingene.

–Hovedkravet vårt er økt kjøpekraft. Samtidig skal vi ha et fundament som sikrer at denne bransjen  er konkurransedyktig i kampen om arbeidskraften, sier forhandlingsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Flyteriggavtalen gjelder for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel.

Flyteriggavtalen omfatter cirka 4300 Industri Energi-medlemmer. I tillegg til Industri Energi, forhandler Norges Rederiforbund også med SAFE og DSO.

I år er det hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene. Det er full streikerett.