Industri Energi sine nettsider

Årsmøte avd.147

Det kalles inn til årsmøte for avdeling 147, ledende personell i plattformboring 19.-21. mars 2024

Årsmøte vil bli i samarbeid med Avd. 391 Industri Energi Archer på Quality Airport Hotel Stavanger

Vanlig årsmøte agenda. Påmelding innen 01.03.24 til roald.hammer@archerwell.com /mariann.kristoffersen@archerwell.com Alle som er tillitsmenn for Avd.147 kan stille.

Forslag til valgkomiteen sendes til: geir.helge.martinsen@archerwell.com innen 01.03.24

Styret består av følgende:

Leder: Roald Hammer (valgt 2023) ikkje på valg

Nest leder: Yngve Mikkelsen (valgt 2022) på valg

Styremedlem: Hogne Rørgård (valgt 2023) ikkje på valg

Styremedlem: Carl Bernard Carlsen (valgt 2022) på valg

Valgkomité: Geir Helge Martinsen (valgt 2022) på valg