Industri Energi sine nettsider

Velferden

Velferdstilbud og rabattavtaler administreres av velferdsstyret og gjelder uavhengig av medlemsskap i Industri Energi

Velferden i Archer er flerdelt. For offshoreansatte er det opprettet en egen velferdsklubb som administrerer velferdstilbudene for offshoreansatte, mens det for landansatte er egne tilbud organisert av bedriften. På denne siden vil du finne mer informasjon om velferdstilbudene og hvordan man benytter seg av dem.

Velferdsstyret består av:

Erik Oseassen ( Leder)

Mobil: 45887761

erik.oseassen@archerwell.com

Tormod S. Berentsen (Hytteklubben)

Mobil: 91522716

tormod.sigurd.berentsen@archerwell.com

Gunnar Kristensen (Wireline)

Mobil: 90149192

gunnar.kristensen@archerwell.com


Hytteklubb

Hytteklubben for offshoreansatte har egen nettside som hvor man kan melde seg inn og finne mer informasjon om hyttene. Nettsiden finner du ved å klikke her.

For landansatte er det opprettet et eget styre for dette under bedriften. Archer har to hytter i Fidjeland til disposisjon og mer informasjon om dette finner du i Archers personalhåndbok, som du finner på fremsiden på portalen, eller ved å kontakte styret på e-post til CabinRentSVG@archerwell.com


Velferdstur

Det er anledning å søke Velferden om støtte til arrangementer. Dere kan da få inntil kr. 3000,- pr. pers. som skal dekke inn litt av reise, hotel med inntil 2 overnattinger og middag, velferden dekker ikke alkohol. På grunn av skatteregler dekker Velferden arrangement med inntil 2 overnattinger skattefritt. Dersom flere døgn vil hele refusjonen bli skattlagt. Dersom dere bruker egen bil er km-taksten kr. 1.50. Det er visse kriterier som må følges.

  1. Fyll ut dette søknadsskjemaet,  fyll ut navn på alle deltakere.
  2. Minimum 4 ansatte fra Archer som deltar
  3. Ledsager får tilbud om å være med.
  4. 1 crew tur pr. person i året
  5. HMS tema og et referat eller lignende som dokumenterer at man har hatt et temamøte
  6. Denne søknad må være innsendt og godkjent 2 uker før avreise.

Den som er ansvarlig for arrangementet, samler inn reiseregning fra alle deltakerne og ser til at kvitteringer er lagt ved (små kvitteringer limes på ark) og at kontonummer er ført på. Dette sendes samlet inn til velferden sammen med en deltakerliste. Dersom dere blir mindre enn 4 ansatte, faller støtten bort. Dette kan ikke sendes via IFS.


Treningstilbud

Offshoreansatte

Velferden offshore støtter trening basert på antall treningsøkter.

Alle som trener på et treningssenter eller er medlem i en idrettsforening/klubb tilknyttet Norges Idrettsforbund får refundert deler av innbetalt kontingent.

  • Minimum 20 ganger i året refunderes med inntil kr. 2000,-
  • 60 treningsøkter eller mer pr. år refunderes med hele avgiften inntil kr. 4000,-

Ny sats fra 01.04.2022

Vilkår er at man trener på treningsstudio som tilbyr variert trening.

For å benytte seg av treningstilbudet må man dokumentere antall treningsøkter etterskuddsvis pr. år ved at man sender inn en treningslogg som er stemplet eller signert av treningssenteret, betalingsbevis og eget kontornummer til velferden. Last ned søknadsskjema her.

Landansatte

Velferden for landansatte har egne avtaler med flere treningssentre. For mer informasjon og innmelding må man kontakte Archer Service Center: asc@archerwell.com


Løpe- og sykkelklubb

Egne klubber som deltar på diverse arrangementer som bl.a. Hansastafetten, Stoltzekleiven opp, m.fl.