Industri Energi sine nettsider

Ukes info

Her er en kort oppdatering fra oss inne på klubbkontoret. Mye tid denne uken er gått med til arbeid knyttet til den varslede sympati aksjonen på Ekofisk.

Som de fleste av dere er kjent med så er det varslet uttak av 52 av våre medlemmer i Archer Wireline til sympatistreik som følge av konflikten som snart har pågått i ett år i SLB UK. Der de ansatte har streiket for å få tariff avtale.

I forbindelse med det varslede uttaket av vårt personell til denne sympatiaksjonen, så vil dette kunne medføre også aktivitets reduksjon for selskapet ikke bare for det direkte berørte personellet. Men også på land og i andre stillinger en de som er varslet tatt ut. Og i den forbindelse har det blitt varslet fra selskapets side med betinget permitterings varsel.

Vi har denne uken avholdt medlemsmøte både med de landansatte og offshore ansatte som har mottatt ett slikt betinget permitteringsvarsel. For å kunne besvare de spørsmål som våre medlemmer har, samt for og informere om prosessen rundt det som nå skjer. Det er utarbeidet ett spørsmål og svar oversikt som en kan finne i denne artikkelen her om det er noen som ønsker mer informasjon.

Det har også denne uken deltatt i månedsmøte i Archer Oiltools, der fikk vi avklart noen saker som det har blitt arbeidet med den siste tiden. Men mer utfyllende informasjon om dette vil bli utsendt til medlemmene i Oiltools på Epost.  

Det er også verdt å nevne at det var møte i det sentrale pensjons utvalget denne uken. Og der ble det enighet mellom partene å ta bort slutt dato for gavepensjonen for de ansatte på faste plattformer. En kan lese mer om dette i denne artikkelen.

I tillegg til det så vil vi også minne på at årsmøtet er rett rundt hjørnet og om det er noen som har forslag til saker, feks til lønnsforhandlingene. Så må en sende dem inn så snart som mulig.

Det er også sendt ut en spørreundersøkelse i forbindelse med det nedsatte utvalget som ser inn på krysstrening i selskapet. Undersøkelsen sendes ut til de ansatte fra ie@archerwell.com via surveymonkey.com. Vi oppfordrer alle som mottar denne undersøkelsen og sette av noen minutter og besvare den. Da dette virkelig hjelper oss i det videre arbeidet.

God helg alle sammen hilsen oss på klubbkontoret.