Industri Energi sine nettsider

Spørsmål og svar om permittering og streik

Det er varslet sympatistreik for Archer på Ekofisk, noe som vil medføre nedleggelse av arbeidet. Her finner du løpende oppdatert spørsmål og svar på hva som gjelder i din situasjon.