Industri Energi sine nettsider

Ukes info

Hei og nok en gang god fredag folkens, denne uka har vi syslet med litt av hvert inne på klubbkontoret. Det har blitt gjennomført både månedsmøte med bedriften og styremøte i klubben i tillegg til en hel del saksbehandling for å nevne noe.

På mandag startet vi uken med møte i arbeidsutvalget, og styremøte i klubben. Der lå fokuset denne gangen på gjennomgang og oppfølging av aksjoner og vedtak fra forrige styremøte samt årsmøtet i klubben.

I tillegg så ble det av styret foretatt utpeking av nytt HVO på Njord, da sittende HVO skal over i en annen stilling i bedriften. Det var Thomas Ackermann Rørvik som ble valgt ut som nytt HVO på Njord, i tillegg ble Caroline Hnatow utpekt som vara for Thomas.

Det ble også utpekt en erstatter til stillingen som HVO for Engineering på land i Bergen. Grunnen til dette er at John Einar Våge som har denne stillingen i dag ønsker og reise offshore igjen. Denne endringen vil imidlertid ikke tre i kraft før til høsten. Erstatteren til John er Bjørn Idar Åkset, han har tidligere vert i flere ulike stillinger både i Engineering og PD, samt også hatt stillinger både on og offshore.

Tirsdagen var det månedsmøte med bedriften som vanlig var det mange saker som var oppe til diskusjon. Men på dette møtet klarte vi og komme frem løsninger i veldig mange saker, oppsummert så var dette ett av de mest produktive møtene vi har vert med på. Løsningene i de ulike sakene vil bli kommunisert ut til de avdelingene eller personene som de angår fortløpende.

Årets lønnsforhandlingene er i gang

Forhandlingsutvalget gjennomførte også denne uken ett møte med de tillitsvalgte på land. Teamet på dette møte var de forestående lønnsforhandlingene for de landansatte. Her vil klubben også riktignok gjennomføre ett medlemsmøte i forkant av forhandlingene for å ta imot innspill til forhandlingene, men vi vil kommer nærmere tilbake med mer informasjon om tid og sted for dette møtet.

Vi hadde også flere møter i krysstrenings utvalget denne uken, der en arbeider med å sette sammen en rapport som skal presentere de funnene utvalget har gjort for AMU møtet neste uke. Så vil en utarbeide tiltak for å ivareta de utfordringene som er kartlagt.

Forbundsstyremøte og landsstyremøte i neste uke

Avslutningsvis denne uken så har klubben deltatt på introduksjons møte med nyansatte i bedriften, i tillegg til en hel del saksbehandling for enkelt medlemmer. På søndag denne helgen startet meklingen på OSA avtalen, og starten av neste uke blir det både AMU møte, forbundsstyre og landsstyre møte. Dette kan medføre vi i periode trenger litt mer tid til å besvare henvendelser som blir sendt inn.

Og med det så ønsker vi dere alle en riktig god helg, hilsen oss på klubbkontoret.