Industri Energi sine nettsider

Ukes info

God fredag alle sammen, da var vi her igjen med en kort oppdatering på ukens gjøremål for oss inne på klubbkontoret.

Dette har vert nok en uke preget av møte aktivitet, og det har vert både i klubben, bedriften, vernetjenesten og forbundets regi. Vi startet mandagen tradisjon tro med møte i arbeidsutvalget, der vi hadde vår ordinære gjennomgang av pågående saker og planlegging av uka.

På tirsdagen var det nærversgruppe møte, der fikk vi besøk at ett selskap som heter ABEL de spesialiserer seg på tettere oppfølging av sykemeldte. Og deres visjon er å utvikle teknologi nettverk og metoder for å tilgjengeliggjøre en helhetlig helseveiledning for ansatte i norske bedrifter.

Vi er kjent med at Odfjell har benyttet seg av tjenestene som er levert av deres selskap, noe som medførte en reduksjon i sykefravær på en installasjon med over 50%

Forbundsstyremøte på Oslo kongressenter Foto: Einar Åge Vae

Etter det så ble var det forbundsstyremøte i Oslo i der var det både gjennomgang av regnskap, og saker til behandling og orienteringssaker som ble gjennomgått i tillegg til det så fikk vi en presentasjon av det nye forbundets profil. I tillegg fikk forbundsstyret besøk av klima og miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen (AP) som holdt ett innlegg og svarte på spørsmål. Les mer her

Styremøte i NR forum samarbeidskomite Foto: Einar Åge Vae

Etter dette var det styremøte i NR forum samarbeidskomite på forbundskontoret, møtet gikk for det meste med på og lage program til neste samarbeidskomite møte som kommer til høsten, mer om det siden.

På onsdagen var det AMU møte med bedriften, her gikk en gjennom en pågående saker, samt operasjonell status i de ulike avdelingene, sykefravær m.m I tillegg var det en gjennomgang av funnene til krysstrenings utvalget samt at det ble vedtatt bygging av ny ladebu på Bue.

Første ordinære landsstyremøte Foto: Einar Åge Vae

Etter dette var startet de første ordinære landsstyremøtet til sammenslåtte IE&FLT. Blant en rekke orienteringssaker og vedtak ble også de første skissene til forbundets nye visuelle profil presentert. Les mer her.

På kvelden var det prisutdeling av Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter. Den gikk til Khaing Zar Aung som nå står i spissen for industriarbeiderne i Myanmar Les mer her

Torsdagen ble reisedag samt benyttet til og svare på en del eposter og på fredagen ble det avholdt møte med vernetjenesten i forbindelse med avklaringer rundt organisering av vernearbeidet, samt ordinær saksbehandling.

Og med det så vil vi ønske dere en riktig god helg