Industri Energi sine nettsider

Uke info

Hei og god helg, da var vi her igjen med en kort status oppdatering av den siste uken.

Vi er snart ferdig med april, og det betyr at mai er rett rundt hjørnet som er den store lønnsforhandlings måneden for vår del. Vi har jobbet litt med forberedelser til lønnsforhandlingene denne uken.

Det har også blitt arbeidet med og ferdigstille virksomhetsoverdragelse protokollene for plattformboring. Vi forventer at dette skal være på plass innen relativt kort tid, sannsynligvis i løpet av førstkommende uke.

Klubben holder også på med info skriv til de som blir overdratt og vi har så langt fått sendt ut info til de som overdras i Engineering og til KCAD. Info til Grane og Visund vil bli ferdigstilt i løpet av den kommende uka.

Det var også styremøte i konsernet denne uka, der en gikk igjennom resultatet fra første kvartal blant annet. Samt litt om kontraktsstatus i selskapet og andre aktuelle tema.

Vi hadde også en gjennomgang med bedriften på de spørsmålene som skal sendes ut på medarbeider undersøkelsen til høsten, og det var ett kort møte i krysstrenings utvalget.

Christopher og Eirik deltok i tillegg på Wireline samlingen i Stavanger, og det var en gjennomgang med HMS avdelingen av Ergonomi kartleggingen som nylig var gjennomført på kontoret på Stangeland.

I tillegg til dette har uken gått med på og besvare enkelt henvendelser, samt ordinær saksbehandling.

Vi ønsker dere alle en riktig god helg