Industri Energi sine nettsider

Uke info

Da var det endelig helg. Vi har nå akkurat tilbakelagt nok en uke med hektisk møte aktivitet inne på klubbkontoret. Det er riktignok virksomhetsoverdragelsene som har stått i fokus denne uka, men vi har i tillegg til dette også deltatt i flere andre møter.

Først ut når det gjelder overdragelsene så har vi denne uka hatt møter både med KCA Deutag, og Odfjell Technology samt Vertikal. Det arbeides med protokoll utkast for virksomhetsoverdragelsene i boring, så de er ikke helt i mål enda. Men målsettingen er og få dem ferdigstilt i løpet av relativt kort tid. Når det gjelder virksomhetsoverdragelsen fra Archer Engineering til Vertikal, så er det der fremforhandlet en enighet ifm overdragelsen.

Når det gjelder overdragelsen av personell fra Archer til KCAD på Njord A, så har det kommet inn flere spørsmål fra de ansatte på riggen. Og flere har etterspurt informasjon, ettersom en vil vite mer om hva overdragelsen vil bety for den enkelte. Vi har i den forbindelse utarbeidet ett foreløpig informasjonsskriv som er sendt ut på epost til våre medlemmer på Njord, om noen av dere tilfeldigvis er medlem i IE og på Njord og ikke har fått dette informasjonsskrivet, så er det bare og ta kontakt med oss i AU så vil vi sende dette ut til dere.

Møtet vedrørende virksomhetsoverdragelsen til Odfjell for personellet på Visund og Grane var det siste møtet vi hadde nå på fredag. Derfor er det foreløpig ikke laget noe informasjonsskriv om dette enda. Men vi skal forsøke og få laget og sendt dette ut i løpet av neste uke. Men på generlt grunnlag så kan en oppsummere denne overdragelsen som den som medfører minst endringer for de ansatte. De går over på samme tariff avtale, og flere av de som har arbeidet over en lengre periode på de installasjonene har også i enkelte tilfeller tidligere selv blitt overdratt fra Odfjell.

Når det gjelder Engineerings avdelingen, så er det der som beskrevet over forhandlet frem en enighet og avtalen er signert mellom partene. Det har vert ett informasjonsmøte med de ansatte i avdelingen, der både fagforeningene men også ledelsen i begge bedriftene deltok. Vi har imidlertid også kallet inn våre medlemmer til ett eget teams møte for å gjennomgå avtalen på mandag nå over helgen.

I tillegg til de møtene som er gjennomført ifm de ulike VOD ene så har klubben også deltatt i møte denne uken med forhandlingsavdelingen til IE for gjennomgang av kravene til OBF forhandlingene. Det har vert møte med ledelsen i Archer Oiltools, der en hadde en gjennomgang av ulike pågående saker, i tillegg til at vi har drøftet kompensasjon for arbeid på IO senter. Det er også denne uken tatt opp med bedriften at vi må få fortgang på forhandlingene vedrørende vakt ordningene i selskapet for de som er land ansatt.

Det var også møte i krysstreningsutvalget denne uken og en brukte en god del tid på og gjennomgå de tilbakemeldingene som de som er krysstrent har svart på spørreundersøkelsen som var sendt ut. Det planlegges for ett nytt møte i dette utvalget allerede neste uke.

Vi har også behandlet enkelt saker denne uken, samt hatt møter med enkelt medlemmer ifm med saker som de har pågående. Ettersom aktiviteten totalt sett har vert veldig hektisk så er det enkelte av dere som har opplevd at det til tider har vert utfordrende og komme i kontakt med oss på telefon.

Det har også tatt noe lengre tid og få svar på henvendelser som har blitt sendt inn på mail. Vi beklager dette, men vi er ble nå i slutten av uka og i dag fått besvart mesteparten av de henvendelsene som har ligget lengst.

Vi får også en del spørsmål om når det er lønnsforhandlinger for oss i Archer, i år er det som kjent hovedoppgjør og datoene som er satt til forhandlingene er som følger:

Operatør, boring og forpleining: 6-7. mai
Oljeservice: 14-15.mai
Flyteriggavtalen NR: 22-23. mai

Ønsker med de dere alle en riktig god helg