Industri Energi sine nettsider

Enighet i forhandlingene på sokkelavtalen

IE&FLT kom onsdag morgen i havn med forhandlingene for operatør-, boring- og forpleiningsansatte på sokkelen.

Forhandlingene på sokkelavtalene startet ved lunsjtid mandag med kravoverlevering i Offshore Norge sine lokaler i Stavanger.

Etter to dager med forhandlinger er IE&FLT og Offshore Norge kommet fram til et resultat som gir i korte trekk en lønnsøkning på 44.000 kroner, pluss et etterslep på 6069 kroner. En har også fått på plass en rekke viktige endringer og tillegg i overenskomstene for boring og forpleining.

Einar Åge deltok som observatør i forhandlingene. En kan en lese mer detaljert om oppgjøret her: Enighet i forhandlingene om sokkelavtalene – Industri Energi

Forhandlingene for NR flyteriggavtalen er satt til onsdag 22.mai

Forhandlingene for Oljeservice er satt til 14.mai.