Industri Energi sine nettsider

Industri Energi og LO har varslet sympatistreik blant wirelineansatte i Archer

Med bakgrunn i den pågående streiken i SLB UK har LO varslet Norges Rederiforbund at de vil iverksette sympatiaksjon og har levert plassoppsigelse for medlemmer i Archer på Ekofisk. Klubben vil avholde medlemsmøte for berørte medlemmer

LO varslet sympatistreik

LO har varslet den 5. september Norges Rederiforbund (NR) om at de vil ta ut Archer-ansatte i sympatiaksjon til støtte for den pågående streiken i SLB UK. Streikevarselet omfatter 51 medlemmer som arbeider fast på Ekofisk.

Sympatiaksjonen varsles med 21 dagers varslingsfrist. Ikrafttredelse av den varslede sympatiaksjonen vil være 27. september.

Varselet er gjenstand for forhandlinger mellom LO og NR og varselet kan bli bestridt og tatt inn for rettsapparatet for avklaring før aksjon kan iverksettes.

Rammer fast Ekofisk-personell

Den varslede sympatiaksjonen vil medføre at det faste wirelinepersonellet på Ekofisk legger ned sitt arbeid og går ut i streik. Archer har 51 ansatte som arbeider fast på Ekofisk.

Hva er sympatiaksjon

Sympatiaksjon er en form for arbeidskamp (streik) som iverksettes for å støtte opp under en allerede foreliggende konflikt, som kalles hovedkonflikten. Deltagerne i sympatiaksjoner har ikke som formål å vinne frem med egne krav, men aksjonerer for å støtte en part i hovedkonflikten.

Hovedkonflikt i SLB UK

Island Captain i Esbjerg tidligere i år. Foto: Christopher Talgø

Hovedkonflikten som sympatiaksjonen er rettet mot å støtte er en streik i selskapet SLB UK, hvor medlemmer av Industri Energi siden 31. mars har vært i streik for å få opprettet tariffavtale.

SLB UK leverer brønnstimuleringstjenester til ConocoPhillips på Ekofisk-feltet fra båten Island Captain. Det er kjent at SLB UK har satt inn streikebrytere for erstatte de streikende medlemmene, og Industri Energi Archer har tidligere krevd at Archer-ansatte skal kunne nekte å arbeide sammen med streikebrytere i SLB UK.

Medlemsmøte førstkommende fredag

Klubben vil invitere alle berørte medlemmer til medlemsmøte sammen med Industri Energi fredag ettermiddag for å orientere om saken og hva sympatiaksjonen innebærer for den enkelte.

Vi oppfordrer også alle medlemmer til å sende oss spørsmål de måtte ha til klubbens kontaktperson i saken, og vi vil holde medlemmene løpende oppdatert på situasjonen.

Kontaktperson