Industri Energi sine nettsider

Bedriften er ikke enig i at Archer-ansatte kan nekte å jobbe sammen med det vi mener er streikebrytere i SLB UK

Det ble torsdag 22. juni avholdt møte etter ønske fra klubben for å avklare om våre medlemmer kunne nekte å arbeide sammen med det vi mener er streikebrytere i SLB UK. Partene kom ikke til enighet.

Vi mener at selskapet SLB UK driver streikebryteri på norsk sokkel

Da det ble kjent for oss at selskapet SLB UK har hentet inn annet personell for å erstatte Industr Energi-medlemmer i streik ombord på Island Captain, henvendte vi oss til bedriften for å avklare om ansatte kunne nekte å jobbe med streikebrytere.

Streikebryterbestemmelsen

Hovedavtalen mellom LO(IE) og NR gir arbeidstakere rett til å nekte å jobbe sammen med personer som har “vist slik utilbørlig opptreden at de etter alminnelig oppfatning i arbeidslivet eller samfunnslivet for øvrig bør kunne kreves fjernet”. Denne bestemmelsen er kjent som streikebryterbestemmelsen. ble først tatt inn i verkstedoverenskomsten i 1911 for å sikre arbeiderne rett til å nekte å jobbe med streikebrytere, etter at bedriftenes styringsretten var blitt formalisert 1907 og det var en frykt for at bedriftene ville bruke denne for å engasjere streikebrytere.

Bestemmelsen ble første gang prøvd i 1916, i en av Arbeidsrettens første saker. Gruvearbeiderne i Sulitjelma ville nekte å jobbe med en formann, som under en konflikt meldte seg ut av fagforeningen og gjenopptok arbeidet. Arbeidsretten konkluderte med at gruvearbeiderne hadde rett til å nekte å arbeide sammen med denne personen.

I 1947 kom bestemmelsen inn i hovedavtalen mellom NHO og LO, den gang AFL og N.A.F.

Ikke enighet med bedriften

Vi hevder at i møtet med bedriften at SLB UK driver streikebryteri, og at vi konkluderer med at de uorganiserte som er satt inn for å overta de streikendes arbeid opptrer utilbørlig. Vi mener derfor at våre medlemmer kan benytte seg av retten i hovedavtalen til å ikke jobbe sammen med diss.

Archer var i møtet ikke enige i vårt syn, og mente på sin side at hovedavtalens bestemmelse ikke vil være anvendelig i slikt tilfelle, og at det vil være tariffstridig å nedlegge arbeidet.

Videre behandling mellom organisasjonene

Da vi ikke oppnådde enighet lokalt, oversendes saken til behandling mellom Industri Energi og Rederiforbundet.

Arbeidet må ikke nedlegges før en enighet om dette er på plass

Hovedavtalens bestemmelse gir ingen rett til å nedlegge arbeidet før det er blitt enighet mellom partene om dette. Spørsmålet kan bli bragt inn for Arbeidsrette for avklaring.

Derimot kan arbeidstakere som mener de selv er satt inn for å drive streikebryteri nekte å startearbeidet før det er rettslig avklart at det arbeidet ikke vil bli å anse som streikebryteri.