Industri Energi sine nettsider

Jule info

Hei og hå folkens, da er det bare den siste innspurten før jul og nyttårsfeiringen er her både on og offshore. Det har vert en hektisk periode med møter og konferanser for oss her inne på land de siste ukene nå opp mot jul.

Først ut så kan vi nevne at både undertegnede og Christopher Talgø deltok på det siste ordinære forbundsstyremøte i Industri Energi på søndag i slutten av forrige uke. Dette for å legge siste hand på verket på de sakene som skulle behandles i landsstyremøte på mandag. Slik at alt var på plass til sammenslåingslandsmøtet som ble avholdt sammen med FLT. SE VIDEO HER

Forbundsleder Frode og nestleder Merete på sammenslåings landsmøtet

På sammenslåingslandsmøtet stemte ett overveldende flertall av de nær 500 delegatene for å slå sammen Industri Energi og Forbundet for Ledelse og Teknikk, og dermed etablere et nytt storforbund i LO med 80.000 medlemmer. Forbundet har den foreløpige navnet IE&FLT, men det endelige navnet blir avgjort til sommeren etter en navne konkurranse LES MER HER.

Etter landsmøtet deltok hele AU og flere fra klubben på IE&FLTs Styrke konferanse, eller organisasjons konferanse om man vil. De var flere interessante innledere som holdt innlegg om alt fra økonomiske utfordringer en ser i Norge i dag med høye renter, strømpris og økende utgifter. Til Ommund Stokka som fortalte om streiken i SLB UK, og andre streiker som forbundet har vert involvert i. Thomas Seltzer var også blant innlederne og fortalte om fagbevegelsen utvikling og utfordringer i USA.

Kanskje viktigste av alt var Frode Alvheims tydelige melding at det nye storforbundet IE&FLT, med 80.000 medlemmer støtter våre streikende britiske medlemmer i kampen for tariffavtale i SLB UK. LES MER HER.

Skuffet over dom i tingretten

Det kom også dom i den første rettssaken om økonomisk kompensasjon for karantene under koronapandemien denne uka. – Vi er svært skuffet og deler ikke tingrettens syn, sier Karianne Rettedal, advokat og leder for juridisk avdeling i det nye forbundet IE&FLT. LES MER HER.

Forrige uke gjennomførte vernetjenesten ett møte for HVO ene hvor en gikk igjennom de ulike saker som vernetjeneste arbeidet med. Samt hvordan de nye møtene i arbeidsutvalgene til vernetjenesten ble gjennomført. Dette møtet var en nyttig plattform for og dele erfaringer på tvers av avdelingene.

På slutten av forrige uke deltok også fagforeningen og vernetjenesten i ett møte med bedrifts ledelsen i de ulike avdelingene der hadde en gjennomgang for å kartlegge alle krysstreningene i de ulike avdelingene slik at en får en overordnet oversikt. Her er det besluttet og sette ned ett utvalg som skal kartlegge dette grundig og arbeidet med dette starter opp rett over nyttår.

Slutten av året så er det flere oppgaver som må utføres både for oss i fagforeningen og for bedriften. En av de tingene som må gjøres er blant annet fornyelse av forsikringsordningene. Klubben har fornyet begge de to forsikringene som vi har tegnet på vegne av våre medlemmer både ektefelle forsikringen og ervervsuførhet forsikringen. Vi ser av årsrapporten fra forsikringsmegleren vår at forsikringene vi har i klubben har gitt medlemmene våre flere millioner i utbetaling siden 2022.

Bedriften skifter leverandør av helseforsikringen til de ansatte

Og bedriften har også fornyet forsikringsordningene sine, men det er en liten endring når det gjelder helseforsikringen. Det er ingen endring i dekningen for de ansatte, antall behandlinger, behandlingssted eller kostnad for den ansatte. Men forsikrings leverandøren er endret fra Storebrand til DNB. Det er laget en egen informasjonssak om dette SE HER.

I wireline var det tidligere gitt ett krysstrenings tillegg for de som arbeidet i logging, men som også utførte jobber for mekanisk wireline. Dette tillegget ble forhandlet bort for en tid tilbake, men etter noen nye runder med forhandlinger har en nå forhandlet inn igjen ett slikt tillegg. Det er riktignok ikke innrettet på samme måte som før der en da fikk ett tillegg de dagene en hadde slike oppgaver. Men blir nå i stedet er ett månedlig tillegg i tillegg til lønn. Beskrivelsen av dette tillegget vil bli lagt inn i protokollen om tilleggskompetanse.

Når det gjelder rotasjon i logging så har dette også vært oppe til drøfting med partene. For en tid tilbake så ble rotasjonen for de i loggeavdelingen som gikk på løst endret fra 3-3-3-3-3-4 til 3-3-3-4 rotasjon. Det har blitt sett utfordringer med denne rotasjonen som både bedriften og fagforeningen har forsøkt og finne løsninger til, blant annet er det utfordrende at rotasjonen i svært liten grad forskyver seg. Noe som medfører da at de av de ansatte som har arbeidsperiode med julehøytiden, vil få mange på perioder i julen etter hverandre.

Etter en nøye evaluering av flere ulike løsningsforslag samt gjennomgang av flere ulike alternative rotasjoner. Så ble konklusjonen at en må gå tilbake til den opprinnelige rotasjonen som en hadde før endringen på 3-3-3-3-3-4. Det vil bli sendt ut mer utfyllende informasjon om endringen til dem dette gjelder. Endringene vil først tre i kraft for hver enkelt etter avholdt 4 ukers avperiode.

Helikopter flygningene blir kanseller nå på grunn av været.

Det er mye utfordringer med helikopter trafikken i den skrivende stund pga stormen Pia som er ankommet. Dette fører til flere forsinkelser og kansellerte flygninger noe som er svært beklagelig. Vi opplever ofte i slike situasjoner at det er flere som har spørsmål om eksempelvis timeføring i slike situasjoner. I den sammenheng vil vi oppfordrer dere som har slike spørsmål om og ta dette opp med den lokale tillitsvalgte. Som da på vegne av hele crewet kan sende spørsmålene til oss, så går det raskere å få svart alle.

Den neste uka blir det juleferie for de alle fleste på kontoret, så det blir lite møte aktivitet og en vi i fagforeningen kommer ikke til og reise til Stavanger. Men vi vil være tilgjengelig på telefon samt lese epost sporadisk. Skulle det være saker som haster vil vi naturligvis svare på dem, men eventuelle andre henvendelser som ikke trenger avklaring omgående tar vi fatt på over nyttår.

Alle oss inne på klubbkontoret vil med dette ønske dere alle en riktig