Industri Energi sine nettsider

INFO Bedriften flytter helseforsikringen

Archer har besluttet å flytte helseforsikringen fra Storebrand helse til DNB helse med virkning fra 01.01.2024.

Endringen vil ikke medføre vesentlige forskjeller i forhold til behandlingstilbudet i dagens helseforsikring med Storebrand helse.

Det som er nytt i avtalen med DNB helse, er at det inngår 10 psykolog behandlinger og at det er et tilbud om online mental helsehjelp.

DNB samarbeider med FALCK HELSE AS. Alle rådgiverne til Falck Helse er autorisert helsepersonell, og vil hjelpe deg å finne rett behandling så raskt som mulig, og gi deg god faglig veiledning og oppfølging.

Avtale nummer på forsikringene er følgende:

Archer Norge og Archer Oiltools: PV30126
Archer AS: PV30127

HVA SKJER NÅR FORSIKRINGEN FLYTTES TIL DNB HELSE?

Desom du har behov for behandling via helseforsikringen, skal du etter 31.12.2023 søke om behandling til DNB helse. Informasjonsbrosjyre om hvordan du aktiverer den nye helseforsikringen finner du i personalhåndboken
Helseforsikring – Håndbokportal (simployer.com)

Dersom du er i et behandlingsforløp, eller har en henvisning fra lege når forsikringen flyttes til DNB helse den 1. januar 2024, kan du fortsette det behandlingsforløpet du er i med Storebrand helse. Den henvisning du allerede har, som er datert i 2023, kan du benytte til å søke behandling i DNB helse.

Det er etablert en bransjeavtale som skal sikre at ansatte blir ivaretatt på en god måte og ikke «faller mellom to stoler» når forsikringsordningen flyttes til et annet forsikringsselskap.

Følgende gjelder ved behandlinger som krever henvisning fra lege:

 • Gjelder for medisinske undersøkelser/behandlinger
 • Forsikringstilfellet inntreffer den dato henvisningen utstedes (dato på henvisningen)
 • Har du meldt saken til helseforsikringen i Storebrand før avtalen flyttes til DNB, har Storebrand ansvaret for behandlingen i inntil 3 måneder fra dato på henvisningen.
 • Dersom behandlingen videreføres utover disse 3månedene i Storebrand, eller du får en ny henvisning datert etter 31.12.23 overtar DNB ansvaret for din behandling.
 • Melder du saken første gang etter 31.12.23, skal den meldes til DNB selv om henvisningen er datert før flyttedato.
 • For å kunne hjelpe deg trenger DNB helse ditt elektroniske samtykke. Du må derfor registrere din sak på DNB Helse.
 • En rådgiver fra DNB helse vil kontakte deg for å avtale videre oppfølging

Følgende gjelder behandling som ikke krever henvisning fra lege:

 • Gjelder for psykolog og fysikalsk behandling
 • Forsikringstilfellet inntreffer den datoen du melder din sak til DNB helse.
 • Storebrand helse har ansvaret for alle saker som er meldt inn til dem før 31.12.23. Dette ansvaret løper i inntil 3 månder ( 31.3.2024)
 • Fortsetter behandlingen utover disse 3 månedene, overtar DNB helse ansvaret for videre oppfølging.
 • For å kunne hjelpe deg trenger DNB helse ditt elektroniske samtykke. Du må derfor registrere din sak på DNB Helse.
 • En rådgiver fra DNB helse vil da kontakte deg for avtale om videre behandling.

HVA SKJER MED FAMILIEDEKNINGEN SOM ENKELTE HADDE I STOREBRAND HELSE?

Familiemedlemmer kan kjøpe helseforsikring gjennom DNB helse. Pris avhenger av alder og risikofaktor for den avtalen som selskapet har, så det er ikke direkte noen fastpris.

Skjema som benyttes for å få tilbud, finner du på dnb.no HER Tilbud ansatte Helseforsikring for familiemedlemmer, og pris vil fremkomme i tilbud.

Avtaler som allerede er kjøpt gjennom Storebrand Helse flyttes ikke over til DNB helse.

Dersom du har spørsmål vedrørende avtalen, kan du sende mail til:

Roger.pedersen@archerwell.com eller knut.dolmen@archerwell.com