Industri Energi sine nettsider

Årsmøte Industri Energi Archer

Klubbens årsmøte vil bli avholdt på Quality Airport Hotel Stavanger 7.-9. mars 2023.

Innkalling til årsmøtet er sendt ut per e-post til alle tillitsvalgte og HVO i klubben. Avdeling 147 avholder eget årsmøte i sammenheng med dette, se egen artikkel for påmeldingsinformasjon til dette.

Agenda og program blir sendt ut deltakere på senere tidspunkt. Påmeldingsfrist er satt til 24. februar 2023.

Saker som ønskes tatt opp bes sendes ie@archerwell.com