Industri Energi sine nettsider

Vinterstans på Snorre B

Det har lenge vert kjent at Statoil også vinteren 2018 vil stoppe boreoperasjoner på SNB. Signalet fra Statoil har vert at de ønsker å beholde mannskapet om bord, men i slutten av november varselet Statoil likevel faseendring fra 28. desember til 1. mars. POB i stansen vil variere, og i utgangspunktet var laveste POB satt til 4, men det ser nå ut som at Archer får beholde en høyere POB og i perioder komme opp i en POB på 15-20

Unngår permitteringer

Da dette er en faseendring endres også raten Archer får betalt fra Statoil og man får ikke betalt for fullt mannskap. Permittering i en slik situasjon vil være saklig, men ugunstig for ansatte og selskap. Med bakgrunn i dette har fagforeningene og Archer hatt et konstruktivt samarbeid og utarbeidet en avtale som sikrer at personell ikke blir permittert.

Innholdet i avtalen er å skylde inntil 84 timer ut 2018. Skyldige timer vil variere da det kommer an på schedule for den enkelte. Det vil bli satt opp en avregning på hvor mange timer man etter schedule skulle ha arbeidet i perioden, med fratrekk for timer man faktisk har arbeidet. Timer ut over 84 skal strykes.

I stansen må den enkelte påberegne og bli benyttet på andre rigger. Dersom offshoreturer kommer skjevt ut i forhold til schedule, skal dette kompenseres i henhold til tariffavtalen pkt. 3.4 med kr. 550 pr. dag man arbeider på dag som skulle vert fri, begrenset oppad til 3850,-.

Dersom man har timer man må ta igjen etter stoppen, må man ta dette igjen mellom to ordinære offshoreturer. Vi har avtalt at disse dagene også skal kompenseres tilsvarende.

Etter tett dialog med tillitsvalgsapparatet ombord underveis i prosessen, tror vi at medlemmene ser på denne løsningen som bedre et bedre alternativ fremfor å bli permittert.