Industri Energi sine nettsider

Viktig informasjon om helseforsikringen

Har du medforsikret familiemedlemmer i bedriftens kollektive helseforsikring? Da bør du lese her og handle raskt.

Bedriften har besluttet å flytte helseforsikringen fra Storebrand til DNB. Bedriften har lagt ut informasjon om dette på Viva Engage.

Helseforsikringen gir tilgang til private helsetjenester for raskere behandling, tilgang til spesialister innenfor avansert medisin, fysikalske behandlinger og psykologtimer.

Viktig dersom du har familiemedlemmer omfattet av forskringen

Som forsikret gjennom bedriftens forsikringer kan man søke om forsikring av familiemedlemmer til en redusert pris. For nytegning av slik forsikring kreves helseattest av forsikringsselskapet, som også kan nekte familiemedlemmet forsikring basert på denne. Alle som har tegnet forsikring på familiemedlemmer må tegne dette på nytt hos DNB, da dette ikke overføres automatisk.

Her er det viktig å gjøre dette før det har gått 6 måneder.

Dersom du overfører en aktiv forsikring av familiemedlem til DNB innen 6 måneder etter bedriftens overgang til DNB, så krever ikke DNB ny helseattest for familiemedlemmet. Dersom man venter mer enn 6 måneder så vil DNB kreve helseattest og kan nekte å forsikre familiemedlemmet, evt. gi en mye høyere pris.