Industri Energi sine nettsider

Viktig info til våre medlemmer i Industri Energi Archer

Som medlem tenker man gjerne at fagforening kun handler om lønns- og arbeidsvilkår, og av og til får vi kommentarer fra uorganiserte der de sier at de får jo allikevel alle goder en organisert har. Det som er fakta er at vi har veldig mye mer å by på en akkurat det som går på lønn.

Nesten helt slik startet ett innlegg skrevet av Industri Energi Odfjell på deres hjemmeside, men dette emne er også viktig oss og våre medlemmer i Industri Energi Archer og dermed legger vi ut en tilsvarende artikkel.

Industri Energi Archer er nå en klubb med over 1000 medlemmer, og da er det dessverre slik at vi kontinuerlig har noen som er i ulike livs faser, enten det er seg selv eller ektefelle/samboer, og en viktig men usynlig jobb for medlemmene er å rådføre og støtte opp medlemmer i en vanskelig situasjon.

Bedriften vår Archer har en gruppelivsforsikring som en del av trygghetsforsikringen i Archer AS, for  sine ansatte. Forsikringen gir en utbetaling, ved dødsfall for både medlemmet og ektefelle/samboer. En kan lese mer om denne og andre forsikringer i personalhåndboken til bedriften.

Lokalt i klubben til Industri Energi Archer har vi også en Ektefelleforsikring som gir en erstatning på 5 G ved ektefelle/samboers død. Forsikringen er gyldig frem til ektefelle/samboer fyller 70 år.

I tillegg har vi en Ervervuførhetsforsikring – Annen sykdom Dersom man skulle bli medisinsk invalid eller ufør som følge av annen sykdom enn yrkesrelatert sykdom, da vil man ikke være dekket av bedriften forsikring for ervervsuførhet. Forsikringen gir engangsutbetaling på 11-15 G som justeres avhengig av graden av invaliditet og alder. Man er dekket av ordningen ut året man fyller 67. Klubben har tegnet denne forsikringen for våre medlemmer.

Men hovedgrunnen til dette innlegget er en god artikkel som er lagt ut på forbundet sine sider som vi synes det er verdt å merke seg, og ikke minst informere sin familie om, i tilfelle det verst tenkelige skulle skje.

Enten vi liker det eller ikke så kan uhell skje alle og da ser vi i noen tilfeller at det sitter igjen pårørende som ikke vet eller er informert om at de har fordeler man kan benytte seg av. Legger derfor ved en link til artikkel bare for å gjøre dere oppmerksomme på dette: Vær en god kollegaSend de etterlatte til Min Advokat med én gang!

I tillegg vil vi avslutningsvis legge til at forbundet også har en Grunnforsikring for våre medlemmer som gir økonomisk førstehjelp (engangsutbetaling) i tilfelle dødsfall av medlemmet, ektefelle/samboer eller barn. Forsikringssummen er 79 496 kroner frem til fylte 50 år. Deretter trappes utbetalingen ned avhengig av alder. For barn under 21 år er utbetalingen 46 288 kroner.

Som en kan se så har vi faktisk ett mye bredere perspektiv enn det de fleste er klar over, det er ikke bare lønnsforhandlinger og utdeling av t-skjorter vi driver med. Men før vi snakker oss helt bort, les og merk dere denne artikkelen, den kan være fin å ha i bakhodet.

Med vennlig hilsen oss klubbkontoret