Industri Energi sine nettsider

Vi ønsker nyansatte velkommen, og kjemper for likebehandling

De siste par ukene har det blitt gjennomført ansettelser i Wireline. Det var totalt 9 personer med fortrinnsrett til ny ansettelse, og 8 av disse har valgt å takke ja. I tillegg til disse er det også hentet inn en ansatt med kompetanse innen ComTrac.

Ansettelsene er et resultat at vedvarende høy aktivitet og klubben utelukker ikke behov for ytterligere ansettelser i løpet av året.

Selv om det er gledelig med ansettelser er det ikke alle forhold vedr. disse ansettelsene som er like gledelige.

Forskjellsbehandling

Klubben er kjent med at nyansatte er satt inn på en annen rotasjonsordning enn øvrige ansatte, noe vi ser svært alvorlig på. Ikke bare er dette et brudd på vår lokale særavtale. Det er også forskjellsbehandling av ansatte og noe vi ikke kan akseptere.

Vi krever derfor 2-3-2-4 disponibelplan gjeldende for alle ansatte med wirelineerfaring, i tråd med lokalavtalen.

Foregående drøftinger

I god tid før ansettelsene har vi vært i drøftelser med bedriften vedr. ansettelser hvor det lenge har vært enighet om at det var behov for å tilby alle 9 som hadde fortrinnsrett ny stilling. Derimot kunne ikke klubben akseptere at bedriften la andre arbeidsvilkår enn hva som er gjeldende for ansatte i dag, som kriterier for å bli ansatt.

Disse drøftelsene har trolig forsinket ansettelsesprosessen en del, noe vi finner beklagelig. Men det er viktig for klubben å sikre likebehandling av ansatte, også ved nyansettelser.

Lokalavtalen vår tillater dog 5-4 rotasjon for nyansatte uten wirelineerfaring. Nyansatte som tidligere har jobbet flere år i bedriften må likevel anses å ha erfaring nok. Flere har også tatt fagbrev i bedriften og også blitt innleid tur for tur i tiden før de fikk ansettelse.

Tidkrevende

Klubben håper bedriften innretter seg etter lokalavtalen basert på våre krav uten at vi behøver å gå videre med saken. Det kan være tidkrevende å få saken opp til behandling og avgjort, men forbundet er informert på forhånd så vi håper på rask saksgang. Bedriften er dog informert om at vi anse bedriftens normale disponibelplan gjeldende for ansatte med wirelineerfaring (2-3-2-4), og vil kreve overtidsbetaling for alt arbeid som faller i disponibelplanens fritid.