Industri Energi sine nettsider

Velkommen etter, SAFE

Fagforbundet SAFE har omsider satt i gang en utredning for hvorvidt ansatte som har sittet i karantene har krav på kompensasjon. I prosessen har de kopiert informasjon fra Industri Energi i et forsøk på å komme i mål før foreldelsesfristen for kravene går ut. Det de ikke har klart å kopiere, er ressursene.

Industri Energi var tidlig ute

Allerede tidlig i koronapandemien startet Industri Energi sitt utredningsarbeid for å vurdere muligheten for å kreve kompensasjon for tidene medlemmer har måttet sittet i karantene i forbindelse med å kunne utføre arbeidet sitt. Norges fremste arbeidsrettseksperter ble da satt på saken.

Etter grundige vurderinger av disse forholdene som det ikke finnes rettspraksis på fra før, besluttet forbundet å la alle berørte medlemmer få sine saker prøvd rettslig, uten økonomisk risiko for medlemmene.

Et omfattende arbeid ble satt i gang og det ble nedsatt en egen arbeidsgruppe som ledet dette arbeidet. I tillegg ble det holdt informasjonsmøter med tillitsvalgte, forberedelse av saksbehandlingssystemer, dokumentasjon, engelsk oversettelse av informasjonstekster og sakspapirer og opprettet digitale løsninger for å nå ut til alle medlemmer for å kartlegge omfanget av karantenepåleggene. Flere tusen saker ble behandlet av forbundet som resulterte i at 650 saker i 90 bedrifter nå er klare for behandling i rettsapparatet.

SAFE forsøker å kopiere

Den 9. februar 2023 publiserer fagforbundet SAFE nyheten om at de nå skal gå i gang med egne utredninger. Til arbeidet har de opprettet en stilling som skal ta imot saker fra medlemmer, og i følge SAFEs artikkel på egne nettsider skal forbundet forhøre seg med en advokat i prosessen.

SAFE skriver videre hvem saken vil kunne gjelde for, og ikke. Til dette har de vært og hentet informasjon ordrett fra Industri Energi sine informasjonssider, noe vi mener er en svært useriøs oppførsel og viser at SAFE ikke har vært i stand til å foreta seg noe på vegne av medlemmene før de har fått sett fremgangsmåten til Industri Energi.

Det er vel og bra at også SAFE endelig forstår at dette er saker som har vært ekstremt belastende for medlemmene og omsider rører på seg. Spørsmålet er bare om det er for sent å skulle begynne å utrede saker en drøy måned før sakene begynner å bli for gamle til å kunne kreve kompensasjon.

Bildene over viser at informasjon på SAFE sin sider er sakset direkte fra Industri Energis informasjonsside om karantenekompensasjonssaken.

Industri Energi er klare for rettslige skritt

I motsetning til SAFE, som reagerer først snart 3 år etter karantenetid ble pålagt, er Industri Energi ferdige med sine utredninger og har i tillegg gjennomgått flere tusen saker og sortert ut hvilke saker som vil forfølges rettslig og på hvilket grunnlag.

Økonomiske krav som det her er snakk om vil foreldes etter 3 år, og om SAFE ikke er klare innen 12. mars betyr at det karantenedagene vil begynne å bli foreldet med det utfall at det ikke kan kreves kompensasjon.

Industri Energi er forberedt på en rettsprosess som kan ta årevis å få behandlet da dette er en helt ny juridisk problemstilling som ikke ligner på saker som tidligere har vært avklart i retten. Det krever store økonomiske ressurser og mange mennesker på jobb alene for å få disse sakene ferdig behandlet. Industri Energi har ressursene for å bære saken helt til endes og vi stiller oss undrende til om det er tilfellet for SAFE, som til nå har planer om forhøre seg med en advokat.

Hva har Industri Energi gjort til nå for å kreve kompensasjon for karantene?

Allerede i april 2020 krevde Industri Energi forhandlinger med arbeidsgiverne for å finne løsning på karantenebelastningene. Da dette ikke førte frem har det vært nedlagt mye arbeid for å vurdere de rettslige mulighetene.

Industri Energi har i løpet av de siste månedene gjennomført et omfattende arbeid for at hvert enkelt medlem skal kunne kreve kompensasjon. Dette arbeidet har involvert flere ansatte hos Industri Energi enn SAFE har totalt sett på sitt kontor. Det er helt urealistisk å forestille seg at SAFE skal få til det samme på en seriøs måte. Industri Energi har:

  • Kartlagt blant alle forbundets 56.000 medlemmer hvem som kan ha krav på kompensasjon
  • Fått inn, gjennomgått og fulgt opp 3500 saker, og for hver og en av disse vurdert kravet
  • Utarbeidet alt av juridiske dokumenter medlemmene trenger for å kreve kompensasjon fra arbeidsgiver
  • Gjennomført omfattende juridisk arbeid. Industri Energi har en stor juridisk avdeling med noen av de skarpeste arbeidsrettsadvokatene i landet.
  • Industri Energi har de økonomiske musklene til å stå løpet ut og ta kampen for medlemmene våre.

Karantene-sakene handler om å ta kampen og kjempe for mennesker som har måttet sitte dager, uker og måneder i karantene, isolert fra familie og nære. Isolert fra arbeidsplassen – uten tilstrekkelig kompensasjon. Dette er ikke noe hver enkelt har valgt selv, de har blitt pålagt det for å kunne gå på jobben sin.

Fagforeninger eksisterer for at arbeidsfolk sammen skal kunne hevde sin rett. Enten man heter Industri Energi eller SAFE, er det vår plikt at våre fellesskap skal stille opp for hvert enkelt medlem. Det må gjøres på en seriøs og ordentlig måte. I årevis har SAFE diltet etter. De gjør ikke jobben de er forpliktet til, men de skummer fløten og forsøker å ta æren for det Industri Energi sine medlemmer, tillitsvalgte og ansatte gjør.