Industri Energi sine nettsider

Velferdsturer korona og div info

Hei hei folkens, som dere vet er det mye som skjer i sammenheng med den pågående situasjonen der vi forsøker og begrense smittespredningen av det pågående korona viruset (covid-19). Flere av dere er kjente med at bedriften blant annet har sendt ut ett skjema som de har bedt dere om og signere og returnere til bedriften.

Dette er noe som vi har fått flere tilbakemeldinger / spørsmål rundt nettopp dette. Så for og avklare det først som sist vi må alle være ansvarsbeviste og gjøre det vi kan for og redusere smitte. Og som det fremkommer i skjemaet fra bedriften så så skal du ikke reise offshore om du har vert i: Hubei provinsen ( inkludert Wuhan city) Hong Kong, Singapore, Iran, Japan, Sør-Korea, Italia, Østerrike (Tirol) og fast lands Kina

Eller: Dersom du har vært i kontakt med noen som har fått påvist Covid-19 smitte, skal du ikke reise offshore de første 14 dagene etter å ha hatt slik kontakt.

Nå er det jo slik at det vil være vanskelig og vite om en har vert i kontakt med noen som har fått påvist smitte av dette viruset, all den tid man hører om folk i karantene som går ut både i butikker og trener osv. Men det er for at vi alle skal tenke oss om en gang ekstra før man reiser ut offshore. Har du en misstanke om at du kan være smittet ta kontakt med legekontoret og følg deres instrukser.

Om det er ellers er noe av infoen du er usikker på så er det bedre at du / dere tar kontakt med bedriften og avklarer, en at dere gambler på at det går greit reiser offshore og risikerer å smitte personell ute på installasjonen. Skjemaet som er sent ut er først og fremst for at man skal tenke seg om en ekstra gang.

I forbindelsen med ytterligere tiltak for og forsøke og redusere smitte spredning har bedriften og vi avlyst både 2 dagers møtet på Kiel ferga og HVO konferansen. Det er også andre møter som vi har vert invitert til som enten har blitt utsatt eller blir tatt over telefon. Det blir heller ikke invilget noen støtte til velferdsarragementer heller i denne perioden. Det er beklagelig det vet vi men igjen så er det tross alt bedre en 14 dager i karantene. Vi kommmer tilbake med mer info om dette når det foreligger.

En annen melding fra bedriften er at det det naturligvis er viktig for dem og vita at alle ansatte til enhver tid ligger inne i personalsystemet med riktig adresse og 2 nærmeste pårørende kontakter. Det er en del som har glemt å oppdatere dette og det er sikker ikke alle som vet at de kan sjekke og oppdatere deler av dette selv på sin profil i DinERP. Legger derfor ut link til profilsiden her.

Ber om at alle sjekker sin profilside og oppdaterer dersom det er nødvendig. Nærmeste pårørende kan dere oppdatere selv, mens adresseendring må sendes den enkeltes til HR koordinator. Alle må oppgi 2 nærmeste pårørende kontakter og ingen må slette slik at de bli liggende uten.

Ha en fortsatt flott uke hilsen oss på klubbkontoret.