Industri Energi sine nettsider

Valg av HVO for Visund og Snorre B

Konsern hoved verneombud (KHVO) Bjørn Dyrnes har den siste tiden vert i kontakt med flere verneombud offshore på Visund og Snorre B i forbindelse med at det nå er 2 år siden det sist HVO valg der.

Tilbakemeldingene fra skift verneombudene var at de var fornøyd med jobben til de som har vert verneombud ombord på de respektive riggene. KHVO Bjørn Dyrnes tok også kontakt med de sittende HVOene for og høre om de ønsket å stille til gjenvalg. De fikk han bekreftende svar på, og dermed meldte Bjørn saken inn til styret vårt og vi behandlet denne saken på forrige styremøte.

Ett samlet styre fulgte KHVO Bjørn Dyrnes sin anbefaling, dette betyr dermed at:

Jens Rune Bjordal ble gjenvalgt som HVO på Visund for 2 nye år.
Hans Olav Laukholm ble gjenvalgt som HVO på SNB for 2 nye år.

Vi på klubbkontoret ønsker dem lykke til videre i vervet.