Industri Energi sine nettsider

Valg av ansattrepresentanter i styrene i Archer Norge AS og Archer AS

I henhold til Aksjeloven har de ansatte i større aksjeselskap rett til å velge representanter for de ansatte i selskapets styre. Dette gjelder også Archer Norge AS og Archer AS.

Valgstyret har mottatt et forslag til felles listevalg undertegnet SAFE og Industri Energi for neste styreperiode. Det er anledning til å sende inn egne forslag til lister. Hvis annen liste ikke mottas av valgstyret innen 29. juli 2018 vil vedlagte liste godkjennes som gjennomført valg.

Klikk på artikkelen for å se listeforslaget.

Listeforslag ansattrepresentasjon i styrene.

Styret i Archer Norge AS (Konsern mor)

Styremedlem: Reidar Rikstad (SAFE)
Observatør: Bjørn Dyrnes (Koordinerende hovedverneombud)
Observatør: Einar Åge Vae (IE)

Vara:
Raymond Hauge (SAFE)
Christopher Talgø (IE)
Roald Hammer (IE)
Bjørn Rimereit (IE)

Styret i Archer AS

Styremedlem: Reidar Rikstad (SAFE)
Observatør: Bjørn Dyrnes (Koordinerende hovedverneombud)
Observatør: Einar Åge Vae (IE)

Vara:
Raymond Hauge (SAFE)
Christopher Talgø (IE)
Roald Hammer (IE)
Bjørn Rimereit (IE)

Andre listeforslag sendes til valgstyret v/ Bjørn Dyrnes innen 29. juli 2018

bjorn.dyrnes@archerwell.com