Industri Energi sine nettsider

Valg av ansatte representanter til styrene i Archer Norge AS og Archer AS

I forbindelse med valg av ansatte representant til styrene i Archer har valgstyret i bedriften bedt oss om og gå ut med følgende melding:

Valgstyret har mottatt et forslag til felles listevalg undertegnet SAFE og Industri Energi (IE).

Forslaget er som følger:

Archer Norge AS (norsk konsern mor)

Styremedlem: Einar Åge Vae- hovedtillitsvalgt for IE, ansatt i Archer AS
Observatør: Bjørn Dyrnes- Konsern hovedverneombud, ansatt i Archer AS
Observatør: Reidar Rikstad- hovedtillitsvalgt for SAFE, ansatt i Archer AS

Vararepresentanter

Vara: Raymond Hauge, hovedtillitsvalgt for SAFE ansatt i Archer AS
Vara representant: Christopher Talgø- hovedtillitsvalgt i IE, ansatt i Archer AS
Vara representant: Roald Hammer- tillitsvalgt i IE, ansatt i Archer AS
Vara representant: Bjørn Rimereit- hovedtillitsvalgt IE, ansatt i Archer AS
Archer AS

Styremedlem: Einar Åge Vae- hovedtillitsvalgt for IE, ansatt i Archer AS
Observatør: Bjørn Dyrnes- Konsern hovedverneombud, ansatt i Archer AS
Observatør: Reidar Rikstad- hovedtillitsvalgt for SAFE, ansatt i Archer AS
Vararepresentanter

Vara Raymond Hauge – hovedtillitsvalgt for SAFE, ansatt i Archer AS
Vara representant: Christopher Talgø- hovedtillitsvalgt i IE, ansatt i Archer AS
Vara representant Roald Hammer- tillitsvalgt i IE, ansatt i Archer AS
Vara representant Bjørn Rimereit- hovedtillitsvalgt i IE, ansatt i Archer AS
Dersom valgstyret ikke mottar annen liste i henhold til representasjonsforskriften innen 1/12 2020 vil listen bli godkjent som valg. (Alternativ liste sendes Valgstyret v/Bjørn Dyrnes).

MVH Valgstyret 2020