Industri Energi sine nettsider

Utvalgsarbeid krysstrening

Det er mange stillinger i bedriften som har fått tilsendt en undersøkelse på epost fra Surveymonkey. Dette skjer i forbindelse med at de er stillinger som kan ha arbeidsoppgaver som krysstrent.

Bakgrunnen for utsendelse av denne undersøkelsen er at bedriften, vernetjenesten og fagforeningene har satt ned ett utvalg for å evaluere hvordan krysstreningen i selskapet fungerer i praksis. Og for å undersøke om krysstreningen fungerer i henhold til intensjonen, og at nødvendige risiko momenter er ivaretatt.

Spørreundersøkelsen er sendt ut fra vernetjenesten og fagforeningene i fellesskap. Og undersøkelsen er anonym og kan ikke spores tilbake til enkelt personer. Svarene som innhentes vil brukes til å kartlegge den nåværende situasjonen, og oppfatningen til de som er krysstrent. Samt for å se om en må innføre eventuelle nødvendige tiltak for å ivareta eventuell risiko elementer.

Undersøkelsen tar bare noen minutter og gjennomføre, og vi oppfordrer alle til å svare ærlig på spørsmålene slik at en sitter med ett så presist data grunnlag som mulig. Flere av dere har sannsynligvis nylig også svart på tilsvarende spørsmål, der en i større grad har svart med fritekst alternativer, denne undersøkelsen er i hovedsak satt i sammen av svar alternativer.

Vi understreker at denne eposten er trygg og åpne, og om det er noen som fortsatt er i tvil om en skal åpne denne tilsende undersøkelsen så er det bare og ta kontakt med oss i fagforeningen om en trenger ytterligere bekreftelse.