Industri Energi sine nettsider

Ukesinfo uke 8

Det nærmer seg årsmøte og vi har fått på plass avtale om skiftplaner i wireline. Husk å send inn saker og forslag til årsmøtet slik at vi får gode debatter og diskusjoner på årsmøtet og kan ta med krav og innspill videre i vårt arbeid i Industri Energi – og til tariffoppgjørene.

Denne uken har vært en av de roligere ukene når det gjelder møteaktivitet med bedriften. Det betyr likevel ikke at det har vært lite arbeid. Vi har også vært mindre bemannet enn vanlig da Einar Åge har vært på HV-øvelse denne uken, forøvrig uten sammenheng med den tragiske situasjonen i Ukraina.

Den viktigste nyhetene melde denne uken er at vi så sent som i dag endelig kom i mål med skiftplan-avtaler i wireline. Partene er enige om at personell som går fast på Gullfaks og Statfjord for wireline skal ha faste skiftplaner. Også personell som er dedikerte som anhukere på ConocoPhillips-operasjoner skal gå skiftplan. Dette vil øke antallet som har skiftplan med 69 personer utover de som fra før går skiftplaner på LWI-operasjoner på AKOFS.
Vi er glade for å kommet i mål med dette etter at vi gikk i dialog om dette fra vi overtok kontrakten med Equinor i mai 2021. Skiftplanavtalene blir publisert på nettsidene, og bedriften vil gå i gang med å kontakte personell for å avtale skiftplaner.

Klubben har hatt interne møter og behandlet en del inkomne saker fra medlemmer, i tillegg er det lagt ned en del arbeid fra Christopher inn mot samarbeidskomiteen for oljeservice, i Industri Energi, for å legge til rette for bedre erfaringsoverføring mellom klubbene – ikke minst i forbindelse med tariffoppgjøret.

God dialog er et viktig verktøy for vårt arbeid som klubb. God dialog, med debatt og diskusjoner, er en viktig del av årsmøtet vårt for at vi skal stake ut vår kurs som klubb. Vår klubb påvirker mye, både internt i bedriften, men også inn mot forbundets arbeid sentralt mot arbeidsgiverforeninger og myndigheter, men også i tariffoppgjør. Vi står foran et spennende oppgjørsår med et utfordrende frontfagsoppgjør hvor LO har vedtatt økt kjøpekraft som mål for alle sine medlemmer. Frontfagsoppgjøret er på ingen måte forpliktende for våre oppgjør, men det gir en pekepinn på den generelle lønnsdannelsen, som helt klart er et relevant moment.

Vi oppfordrer medlemmene til å sende inn saker til årsmøtet vårt slik at vi får gode årsmøtevedtak. Er du usikker på hva som kan sendes inn, så heller send inn en gang for mye enn for lite. Vi sorterer sakene og behandler det som kan behandles, og andre henvendelser vil vi svare direkte på eller behandle som styresak. Saker kan sendes inn til ie@archerwell.com

På årsmøtet skal det også avholdes valg. For spørsmål og innspill til dette kan man ta kontakt med valgkomiteens leder, Bjørn Johnsen på bjorn.johnsen@archerwell.com

Ellers så varsles det fra forbundet om at krysstrening og fjernstyring av operasjoner ikke må gå for fort fram og at det må være arbeidstakermedvirkning i alle slike prosesser. Allerede etablerte ordninger må evalueres før nye kan settes i gang. Vi i klubben er selvsagt opptatte av dette og er aktive bidragsytere i de repsektive samarbeidskomiteene.

Ellers får vi ønske dere alle en riktig god helg!