Industri Energi sine nettsider

Ukes informasjon

Hei og god fredag folkens, da var vi her igjen fra klubbkontoret med en liten oppdatering på tingenes tilstand, og hva vi har bedrevet tiden med den siste uken.

Spesielt starten av uka så var det relativt rolig på møte fronten og vi fikk fokusert på og ta under litt enkeltsaker og ordinær saksbehandling. I tillegg til det så har vi fortsatt med lønnsforhandlingene for de individuelt avlønnede i plattformboring. Og vi har tro på at en snart skal komme til en enighet også i de forhandlingene.

For de andre forhandlingene som vi allerede er blitt enige i, så jobber nå bedriftene og de ulike avdelingene med de individuelle fordelingene, og tilbakemeldingen vi har fått er at en også her er nesten i mål. Og når det er klart vil vi sammen med bedriften ha en gjennomgang av de foreslåtte justeringene, også er målsettingen helt klart at vi klarer og bli ferdig i tide til at dette kommer inn på neste lønning. Lønnsjusteringen gjelder som sagt før fra justeringsdatoen så det blir ivaretatt.

På onsdag hadde vi månedsmøte med Archer, som normalt hadde fikk vi den månedlige oppdateringen fra de ulike avdelingene, med aktivitet, sykefravær osv. Og så gikk vi i gang med sakslisten. Vi klarte og løse enkelte saker, og her blir løsningen kommunisert ut til dem dette angår. De andre sakene som vi ikke ble enige om ble det satt aksjoner i for videre oppfølging.

Torsdag og fredag var de forbundsstyremøte, fra klubben stilte Christopher i dette møte, men Einar Åge ble fikk ikke anledning til og stille der på dette møtet. Og var i stede med på ett annet møte i forbundets regi og i månedsmøte med Archer Oiltools.

Valhall

Det ble også nylig gjennomført ett møte med bedriften hvor den planlagte oppbemanningen på Valhall var ett tema, planen der er og re komplettere to brønner. Både bemanningen varigheten hadde vi en gjennomgang av, en planlegger og starte nå mot slutten av året og ferdigstilles innen utgangen av april.

Klubben jobber også med og se på mulighetene for alternativ kommunikasjonsplattform til dere som er medlemmer, men her vil vi komme med mer informasjon når saken er behandlet i styret i fagforeningen. For øvrig planlegger vi for å ha ett styremøte innen 2 uker.

Håper dere alle har en riktig god helg, hilsen oss på klubbkontoret.