Industri Energi sine nettsider

Ukes informasjon uke 45 og 46

Hei folkens da var nok en uke kommet til ende her inne i kontoret, selv om at det i store deler av landet fortsatt er ganske mildt så har vi allikevel kommet til midten av november. Men vi har ikke startet julefeiringen helt enda her inne noe som arbeidsmengden de siste ukene har vært ett tydelig tegn på.

I tillegg til ordinær saksbehandling har det også denne perioden vert mange møter, både med bedriften, med medlemmer og forbundet. Det kan blant annet nevnes at forrige uken så gjennomførte bedriften Townhall møte på kontoret. Her presenterer bedriften blant annet tallene fra tredje kvartal, som sikkert flere av dere har fått med dere i media så var de tallene gode og de er de sterkeste tallene kvartalstallene selskapet har lagt frem på 3 år.

Klubben har også jobbet mye med lønnsforhandlingene i wireline, det har vert en del diskusjoner rundt alt fra utregningsmetoder, sokkel kompensasjon med mer. Ettersom det hele er ganske omfattende vil klubben laget en egen sak på dette når forhandlingene blir ferdigstilt.

Bedriften har som dere også kjenner til ansatt en del nytt personell den siste tiden, og i den forbindelse har vi både forrige uke og i neste uke deltatt på oppstart møter med de nyansatte hvor vi har presenter fagforeningen. Men vi vil igjen oppfordre alle dere som er ute om og ta godt i mot nyansatte som dere får inn på skiftene offshore og guide dem inn på rett fagforeningsmedlemskap.

Bemanningen begynner også etter hvert og komme på plass rundt forbi på de fleste riggene. Og vi vil i forbindelse med det minne på at det er viktig at de som ikke har tillitsvalgte på sine skift får gjennomført valg av dette og sender melding til oss her inne på kontoret. Det ble også tatt opp på tillitsvalgt konferansen at vi jobber mot en ordning der vi har hovedtillitsvalgte på alle installasjonene som er i full operasjon. Vil også ifm med dette oppfordre dere til og starte prosessen med og få dette på plass.

I tillegg til lønnsforhandling og oppstartmøter har klubben også deltatt i en MOC (managment of change) analyse denne uken. Videre så deltok også Christopher Talgø og Roald Hammer på LO sin olje og gass konferanse i Bergen denne uken. Og vi har også vert med i ett lengre møte med bedriften der vi diskuterte endringer for enkelt stillinger av våre individuelt avlønnede medlemmer. Vi følte at det kom mye godt ut av dette møtet og vi vil komme tilbake med mer info om sistnevnte når det er kommet en avklaring.

Klubben har også deltatt på månedsmøte med bedriften der som vi som vanlig har diskutert forskjellige saker som har kommet opp. Men majoriteten av de sakene som ble behandlet har vert av privat karakter, og vi vil dermed ikke informere noe nærmere om dem her. Kan legge til at dem dette gjelder naturligvis har blitt informert.

Vi har også vert med på nærværsgruppe møte med bedriften hvor saker vedrørende sykefravær blir diskutert. Vi har som informert om tidligere en prøve ordning med utvidet egenmelding (på inntil 14 dager) på Visund og Statfjord. Så langt er det for få som har benyttet seg av dette tilbudet til at en kan konkludere med om dette har hatt noen særskilt effekt. Sykefraværet som går igjen er hovedsakelig muskel og skjellet samt noe som går på kreft og andre alvorlige sykdommer. Den beste måten en som enkelt person kan forebygge slikt fravær på er og holde seg i form så godt det lar seg gjøre. Vi i Industri Energi Archer bryr oss om alle våre medlemmer. Og de syke er like viktige som de som er friske, vi vil dermed oppfordre dere alle og ta kontakt med kollegaer som er sykemeldt. Bare for å høre hvordan det går med dem, og ønske dem god bedring.

Da gjenstår det bare og ønske dere alle en forrykende flott helg!

MVH oss på klubbkontoret