Industri Energi sine nettsider

Ukes informasjon

Klubben har denne uka sammen med bedriften, vernetjenesten og SAFE gjennomført det årlige utvidede månedsmøte. Møte gikk fra tirsdag til torsdag og det var en rekke spørsmål som var oppe til diskusjon og ble drøftet.

Vi fikk løst flere aktuelle enkeltsaker på vegne av enkelt medlemmer som nå i tur og orden har fått individuelle orienteringer om løsningen i hver enkelt sak. Det var også flere mer omfattende saker som ble diskutert slik som rotasjon for loggeavdelingen, deltakelse på Aris møter og krysstrening i brønnservice avdelingen for å nevne noe.

I de siste sakene så kom vi ikke helt i mål med en løsning, men vi fikk redegjort godt til bedriften om vårt standpunkt. Og vi har ett håp om at vi skal klare å lande en løsning innenfor rimelig tid. Andre saker som var oppe til behandling var blant annet dette med overgangen fra sommertid til vintertid.

Hvert år kommer det flere spørsmål om hva en gjør med den ekstra timen for de som arbeider nattskift når klokka stilles én time tilbake til vintertid siste helg i oktober. Og hvorvidt en har rett på betaling og eventuelt ett ekstra nattillegg for denne timen. Klubben var i forkant av møtet i dialog med både forbundet og andre fagforeninger i andre selskaper på NR området.

Praksisen og det som er det vanligste på de fleste arbeidsplasser, også på vårt område er at en ikke får betalt for denne ekstra timen. Bakgrunnen for dette er at ved overgang fra vintertid til sommertid på våren (i mars). Når klokken stilles frem 1 time og man i realiteten arbeider 11 timer så blir man ikke trukket i lønn, og ikke trukket for nattillegg.

Det er ofte spørsmål når klokken stilles til vintertid.

Det ble utarbeidet ett skriv som beskriver en felles forståelse av hvordan dette fungerer for å besvare slike forespørsler i fremtiden. Det ble også utarbeidet noen enighetsprotokoller med bedriften blant annet på hvordan en skal handtere pålagte E-læringskurs som en må ta offshore i arbeidstiden, og retningslinjer for de som tar IWCF kurs men som ikke er pålagt og ta dette kurset.

Det ble også tatt en gjennomgang av og signert ut bemanningsanalysene for de 4 installasjonene som nå er ute på rebid fra Equinor. På fredagen hadde vi også møte med ledelsen hvor temaet var kompensasjon for beredskapsvakt i de ulike avdelingene, dette var ett innledende møte. og vi vil jobbe videre med problemstillingen.

Vi hadde gjennomgang av bemanningsanalysen for riggene som er på rebid.

Vi vil med det ønske dere alle en riktig god helg.