Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 9 og 10

Hei igjen folkens da var snø smeltinga godt i gang over det ganske land og våren er i anmarsj, og igjen er det på tide og komme med en oppdatering av aktiviteten her inne på klubbkontoret. Vi har brukt mye tid på forberedelsene til årsmøte, men nå er de siste brikkene i ferd med å falle på plass. Vi har også deltatt på mange møter de siste ukene.

Månedsmøte
Forrige uke hadde vi igjen månedsmøte med bedriften, og som vanlig hadde vi flere dagsaktuelle saker opp til diskusjon. Når det gjelder oppstart på Eld Bravo så ser det ut som at den muligens blir utsatt til Q1 2020 i likhet med pluggekampanjen på STA. Ellers så går POBen på ULA noe ned i en periode og en skal foreløpig bare ha dagskift om bord. Det jobbes med og få inn 6 ass tårnmenn på GYDA, men dette er foreløpig uklart. Når det gjelder utnytelsen av ressurspoolen så er den på 96% så langt i år.

Klubbmøter
Vi har gjennomført både AU møte og Styremøte i Industri Energi de siste ukene, majoriteten av sakene vi har behandlet dreier seg naturligvis om saker til årsmøtet neste uke. Men styret i IE har også blant annet valgt hoved verneombud for Repsol og vi gratulerer Kim Roar Solhaug med vervet, han ble anbefalt av flere av sine VO kollegaer og KHVO Bjørn Dyrnes.

Velferden
Velferdsstyret har også nylig hatt møte, de hadde blant annet blitt kurset på endringene av skattereglene som kom nå med nyttår og i den forbindelse har vi blitt forespurt om og legge ut noe informasjon fra dem. Men nå har vi fått blant annet vite at regjeringen har gått tilbake på noen av skattereglene en må dermed undersøke nærmere hvilken utslag dette får for velferden:

Nærværs gruppe møte
Klubben har også deltatt på Nærværsgruppemøte den siste uken, dette er møter som avholdes mellom bedriften og klubben omtrent hvert kvartal og en ser på sykefraværet i selskapet. Kort oppsummert så kan en se at totalt er sykefraværet på 5,39% offshore i PD så langt i år, for wireline er sykefraværet totalt 4,48% og på land henholdsvis 1,21% og 2,22% på PD og WL. En har blant annet merket at influensaen er med og bidrar med høyt korttidsfravær. Når det gjelder ordningen med utvidet egenmelding så forlenges den ut 2019, en kan lese mer informasjon om dette i personal handboken den skal etter planen bli tilgjengelig fra 12 mars.

AMU
Ettersom Archer fortiden er blitt en såpass stor aktør på sokkelen så har vi også i den forbindelse begynt og få ganske mange HVO er, og siden arbeidsgiver og arbeidstaker siden skal være jevnbyrdige i Arbeidsmiljø utvalget ville dette blitt så stort om bedriften skulle stilt med like mange representanter som vi har hovedverneombud. Dermed har det blitt besluttet at det nå stiller en HVO fra hver operatør i tillegg til klubblederne fra IE og SAFE på AMU møtene som de ansatte sin representant slik at AMU ikke blir uhensiktsmessig stort. På dette AMU møtet ble blant annet handlings og miljø (HAM) planen for året sett på. Også ble AMU årsrapporten for 2018 godkjent.

Engineering
De merkes positivitet i markedet, er inne på flere jobber for tiden på flere forskjellige installasjoner både for Equinor Conoco og AkerBP. Men selv om at det er mye aktivitet om dagen så er det fortsatt konkurranse mot andre solide aktører på markedet.

Wireline
Det planlegges en revisjonsstans på Ekofisk i juni. Stansen kan gi wireline lavere aktivitet fra slutten av mai til tidlig juli. Stansen er av så kort varighet at permitteringer ikke er et aktuelt alternativ. Bedriften og klubben er i den forbindelse i drøftelser å gi ansatte mulighet for å be om fri i denne perioden og ser på alternative løsninger for å opprettholde lønn i denne perioden. Mer informasjon vil komme om dette senere.

ComTrac
ComTrac har startet arbeid på Ekofisk M, noe som er spennende å følge med på. Dette er et satsningsområde som kan gi mange synergieffekter på markedet. Videre steg for ComTrac-uniten er på jobb i utlandet, med norsk personell. For personell som deltar på dette er det greit å vite at vi har fått på plass et reisetillegg for reiser til utlandet.

Tvister
Klubben har også den siste tiden klart og løst to tvister med bedriften, den ene gikk på diett i sammenheng med kurs, det ble laget ett eget info skriv om dette. Og den siste var ett tilfelle der vi hadde ett medlem som fikk tap av helsesertifikat etter at vi hadde avtalt og øke LOL fra 8 til 10 G. Men han fikk bare 8G i erstatning da den nye forsikringen ikke var tredd i kraft vi tvistet denne avgjørelsen og vi fikk tilslutt gjennomslag for kravet vårt og han får etterbetalt de siste 2 G ene.

Ha en god helg folkens
Hilsen Klubbkontoret.