Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 9

Hei og god fredag folkens, det ble pluttselig veldig hektisk på slutten av arbeidsdagen i dag og en hel del henvendelser som måtte besvares samt ett møte som varte en god del lengre en forventet. Dette medførte desverre at ukesinfoen blir lagt ut lit forsinket.

Som nok de fleste av dere som hører hjemme her på vestlandet er kjent med så har denne uken vert en vinterferie uke. Men på grunn av den totalt uforventede meldingen om faseendring på Gullfaks så førte dette til at det ble alt annet en en fredelig uke for oss inne på klubbkontoret. Vi har denne uken avholdt drøftelsemøte med bedriften vedrørende nedbemanning (se egen artikkel om dette). Men vi har ikke alle detaljene på bordet enda og vil derfor fortsette drøftelsene neste uke hvordan vi på best mulig måte kan løse denne utfrodringen dette medfører.

Det har også vert en dialog mellom fagforeningene  og ledelsen vedrørende forsendelse av utstyr fra bedriften til kunder som opperer i Russland. Sett i lys av de siste 2 ukers hendelser i Ukraina så har bedriften informert begge kundene om at selv om vi evaluerer situasjonen, kan vi ikke levere utstyr til driften. Videre har vi denne uken blitt kontaktet av to av våre store kunder, for fremtidige jobber i Russland. Vi har så langt avslått videre arbeid i Russland gitt situasjonen i Ukraina og den pågående krigen. (dette kan også leses om i egen sak)

Årsmøtet vårt går av stablen som nevnt før nå i slutten av måneden 29-31 mars. Vil på ny oppfordre dem av dere som ønsker og sende saker inn til tariff forhandlingene i år om og sende dem inn snarest. Og om du er tillitsvalgt og ikke har fått meldt deg på om og gjøre dette om du / dere har anledning til og delta. Vi får gjester både fra forbundet og bedriften som vil holde innlegg, det blir valg av styre som normalt og andre årsmøte saker som normalt. Avd 147 vil også ha sitt årsmøte parallet med vårt og de ligger egen info ute om det også i egen artikkel.

Klubben har også vert med på de avsluttende rundene med og forhandle frem en avtale for arbeid i Abu Dhabi med Comtrac denne uka, og det er nå utarbeidet en avtale som vil bli presentert for de som ønsker og reise på dette oppdraget. Klubben vil delta i møte som avholdes i forkant slik at alle som vil være med på denne jobben er godt inneforstått med hva avtalen innebærer. Det vil komme mer info om dette til dem det gjelder i tiden fremover.

Håper dere alle får en flott helg i slutten av vinterferien.