Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 8

God helg igjen godt folk, da er vi her igjen med en kjapp gjennomgang av hva vi har drevet med her inne på klubbkontoret denne uken.

Først ut så kan vi nevne at vi har signer protokollen for virksomhetsoverdragelse på Ekofisk som vi har nevnt tidligere. Det vil dermed i løpet av relativt kort tid bli sendt ett info skriv til dere som blir berørt av dette fra bedriften, med info rettigheter en har ifm overdragelsen samt reservasjons frist osv.

Vi hadde også månedsmøte med bedriften denne uken, dette møtet ble ikke fullt like bra som det kunne blitt da flere spesielt fra bedriften sin side som ikke hadde anledning til og stille av ulike årsaker. Dermed ble de i stor grad en generell gjennomgang av de pågående sakene også ble de i all hovedsak oversendt til nest månedsmøte som kommer til og bli ett utvidet møte som vil gå over 2 dager.

Men vi hadde en kjapp gjennomgang av blant annet sykefraværet i bedriften og det var helt nede på 3,2% i januar måned, med en marginal økning i februar noe som fører til at en så langt i år er totalt på 3,26% og det er ikke annet en rett og slett imponerende. Når det gjelder utnyttelsesgraden av ressurs poolen så landet den for fjoråret i overkant av 96% også så langt i år ser er tallene på utnyttelsesgraden veldig bra.

Det er planer om ett høyt aktivitetsnivå i selskapet i tiden fremover, med mer eller mindre konkrete planer om oppstart på flere installasjoner. Dette er noe som er svært positivt for selskapet og ikke minst for oss med tanke på jobb sikkerhet. Dette vil også føre til at det med jevne mellomrom vil komme nye ansikter ut på de ulike crewene deres og vi ber om at dere tar godt imot de nyansatte.

Klubben har i tillegg denne uken deltatt på møte i seniorutvalget. Dette er ett utvalg som har ligget i dvale i noen år. Så i og med dette var det første møtet så var det mest for og få utvalget på gang igjen og hadde ingen spesiell dagsorden. Men kort fortalt så har utvalget til hensikt å se på de eldre arbeidstakerne (de over 58år) og forsikre oss om at deres interesser er ivaretatt.

Bortsett fra dette har vi arbeidet videre med forberedelsene til styremøtet neste uke samt klargjøring til årsmøtet uken etterpå, og med det så vil vi ønske dere alle en god helg.

Hilsen oss på klubbkontoret.