Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 7

Hei igjen folkens og nok en gang god fredag, tradisjon tro så er vi igjen på plass med en kort oppdatering av hva vi har jobbet med den siste uken her i fagforeningen.

Denne uken har det også blitt arbeidet en del med arbeidsmiljø kartleggingen, hvor vi blant annet har sett igjennom en del av de innsendte fritekst kommentarene. Dette er viktig arbeid for og forsikre oss om at tiltakene som kommer på plass i oppfølgingen treffer der de skal.

Det var planlagt ett møte i den overordnede gruppen også denne uken, men dette møtet ble utsatt inntil en har kommet lengre i gruppe arbeidet med de ulike fokus områdene.

Vi har også denne uken vert med i ett møte med bedriften vernetjenesten og HMS avdelingen, der vi har sett på en eventuell tiltaksplan for å sikre operasjonell drift på verkstedet om vi skulle få ett uoversiktlig utbrudd av den omtalte muterte versjonen av Covid-19 viruset i regionen.

Som vi har vert innpå tidligere så var planen og få gjennomført ett utvidet månedsmøte med bedriften denne uken. Men på grunn av den nåværende smittesituasjonen har dette møtet blitt utsatt til starten av mars. Vi gjennomførte dermed bare ett forenklet møte på Teams i stede denne uken hvor vi gikk igjennom hvilken saker som vil bli tatt opp og drøftet på møtet i mars.

Ellers så har også representanter fra klubben både deltatt på seminar i regi av forbundet som tok for seg ny energi og industripolitisk plattform, og utvidet styremøte i OSA. I tillegg til dette har vi arbeidet videre både med saksbehandling internt samt hatt dialog med forbundet om saker som er inne til behandling sentralt.

Det er en del individuelle saker som vi har holdt på med en stund nå som vi håper å få en avklaring på i løpet av de neste ukene, og vi vil naturligvis informere fortløpende dem de gjelder så snart en avgjørelse foreligger.

Og med det så vil vi ønske dere alle en god helg hilsen oss på klubbkontoret.