Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 7

Hei og god helg folkens, da var vi her igjen med en kort oppdatering på hva som skjer i selskapet og hva vi har drevet med. Også denne uken har vi deltatt på en del møter, og i tillegg til det så er det flere andre begivenhet som har skjedd som er vert og ta med.

Først og fremst så må vi jo ta med at vi fikk forlenget Equinor kontrakten uten noen endring. Dette var den første av totalt tre 2 års opsjoner på kontrakten som selskapet fikk tildelt i 2018. Denne opsjonen har en estimert verdi på 5 milliarder.

Denne opsjonen var som nevnt over uten endring, det betyr at vi får fortsette på Statfjord A B og C samt Gullfaks A B og C i tillegg til Snorre A og B, Grane, Njord, Visund og Sleipner A.

Bedriften lanser også ett nytt PMR system i disse dagene. Det vil bli startet opp for landansatte nå i mars – april. Også vil en begynne og bruke dette også for de offshore ansatte i juni – juli.

Archer har også kjøpt opp enda ett selskap nå nylig, det er ett brønnintervensjonsselskap som heter Ziebel. Denne bedriften leverer fiberoptiske logge tjenester, med fokus på brønn integritet og «flow allocation»

Bedriften eier også viktige patenter som omhandler fiberoptikk og kompositt rod som har flere likheter til Comtrack systemet som vi allerede hadde i konsernet. Hovedkontoret til Ziebel er lokalisert i Houston og det er omtrent 20 ansatte der som nå går over til Archer.

Klubben har også deltatt på NR forum denne uken, der ble aktuelle utfordringer i bransjen diskutert, vi fikk en gjennomgang av alle sakene som forbundets saksbehandlere arbeidet med. Vi fikk også ett kort intensiv kurs i virksomhetsoverdragelse av en a forbundets advokater. Og det ble diskutert litt hvordan årets lønnsforhandlinger skulle gjennomføres.

Det var også møte i både forbunds og landsstyret denne uken, det var en sak som gjenstod etter forrige møte som var til behandling og det var fastsettelse av kontingent. Det er i retningslinjer for at kontingenten skal følge økningen i konsumpris indeksen. Men ettersom at denne steg mer i 2021 en det som lønnsutviklingen var så ble ett enstemmig landsstyre enige om at en skulle begrense økningen tilsvarende til lønnsøkningen.

Klubben har også avholdt ett møte med bedriften der vi diskuterte tilbakemeldinger som vi og vernetjenesten har mottatt som går på det at en gjentatte ganger går med bemanning som er lavere en det som bemanningsanalysen legger til grunn. Bedriften informerer oss i dette møtet at det samsvarer dårlig med den POB oversikten som de sitter med, vi vil dermed oppfordre alle til og melde fra til oss om dette skjer hos dere at en for eksempel velger og sende i land noen som er syke og velger og ikke erstatte dem.

Fordi om dette skjer så skal en gjennomgå en prosess. Det er ett skjema som skal fylles ut av ledelsen om bord sammen med verneombud om at dette er akseptabelt og at en har korrigerende tiltak som gjør dette mulig. Vi ønsker og få tilbakemelding om dette ikke er tilfelle ute på de plattformene som dere arbeider på.

Vi vil også minne dere på at om noen av dere har saker som dere ønsker at skal tas opp på årsmøtet eller forslag til årets lønnsforhandlinger så er det bare og sende det inn til oss så rask som mulig. Årsmøtet blir som nevnt tidligere 29-31 mars i Stavanger, og påmelding til dette vil komme snart.

Også gjenstår det bare og ønske dere alle en riktig god helg