Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 6

Hei og god helg folkens, litt sent ute men her er vi med en liten oppdatering av hva vi har arbeidet med denne uken.

Vi startet uken som normalt med ett møte i arbeids utvalget i klubben hvor vi tok en gjennomgang av statusen på de ulike sakene som arbeides med. Også fordelte arbeidsoppgaver for den kommende uken, og gikk igjennom møte planen for den kommende uken.

Fagforeningene reforhandlet på tirsdag denne uken ressurspoolen avtale i plattformboring, fokuset har vert og lage avtalen lettere og finne frem i ved og dele den i ulike punkter samt og lage enkelte punkter tydeligere. Vi vil legge ut den nye avtalen under lønns og arbeidsavtale området på hjemmesiden når den er ferdig signert.

Einar deltok også i styremøte til NR forum denne uken, der var planlegging av det neste NR forumet som var på agendaen. Samt diskusjoner i forhold til hvordan en skal fordele delegater til de ulike bedriftene ifm lønnsforhandlinger. IE Archer vil som normalt stille med delgater til lønnsforhandlingene både fra avd 147 og 391.

Det ble også arbeidet videre med utenlandsavtalen til wireline og en begynner nå og nærme seg ett utkast til avtale. Utenom dette så har en arbeidet med vanlig saksbehandling og noe forberedende arbeid til årsmøte som kommer i mars.

Vi vil med det ønske dere alle en god helg