Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 50

Hei folkens nå som det er den nest siste uken til jul er det ikke vanskelig og se at det er en del ting som må på plass før «land» slutter og fungere i noen dager så dette har virkelig vert en hektisk uke med tanke på møte aktivitet. Så vi får ta julegave handelen i uke 51 som normalt.

Som leder i fagforeningen var vi innkalt på ledersamling den 10 og 11 som bedriften avholdt på Quality Airport hotell på Sola, det er denne ledersamlingen som alle lederne i Archer har blitt innvitert til og stille på. Vi opplevde denne samlingen som nyttig på flere måter og synes opplegget var av meget god kvalitet. Denne ledersamlingen er noe som bedriften inviterer ansatte til og komme på og de er ikke pålagt. En har da ikke betaling for og delta, men ellers dekker bedriften seminaret og reiseutgifter og opphold.

Ettersom at seminaret ikke er betalt så har vi forståelse for at de er flere som ikke ønsker og stille på dette og lignende samlinger, men jeg vil uansett understreke at både jeg og de møtedeltakerne som jeg snakket med underveis i kurset var alle godt fornøyde med innholdet kvaliteten på dette lederseminaret og vil anbefale dere som er ledere og få dette med dere. Vi skulle gjerne ønsket at det var betalt, men det er ikke noe vi får gjort med det nå desverre.

På onsdagen deltok også klubben på introduksjons seminar for nyansatte det var bare 4 stk som deltok på dettte denne gangen så det gikk relativt raskt forseg. Men vi fikk mødt opp og presentert klubben og hva vi driver med på en grei måte. På torsdagen var det månedsmøte og kvartalsmøtet med bedriften i tillegg til at vi gjennomførte et AU møte imellom de 2 møtene.

Kort oppsumert så har sykefraværet gått litt opp den siste tiden muligens grunnet sesongen vi nå har gått inn i, men totalt sett i år så har sykefraværet bedret seg samlenlignet med tidligere noe som er meget positivt. Økonomisk sett har det også vert god utvikling i det siste i de fleste divisjonene. Når det gjelder arbeid så starter vi som kjent opp på SFA og Eld B på nyåret, i tillegg som man kunne lese i artikkelen hos petoro så har vi fått en intensjonsavtale på ene modulriggen vår. Dette er naturligvis veldig gode nyheter, og da gjenstår det bare og ønske dere alle en god siste uke før jul.

Hilsen oss på klubbkontoret