Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 50

Hei og god fredag folkens. Nå er jula rett rundt hjørne og tiden er inne for og panikk handle de siste julegavene før tia er ute :). På klubbkontoret den siste uken så har mesteparten av tiden gått med til diverse møter på teams samt og besvare / behandle ulike forespørsler som vi har fått tilsendt fra medlemmene.

Det er relativt høy aktivitet i havet nå på slutten av året, dette kombinert med disse nye korona variantene som og ikke minst med både sesong innfluensa og forkjølelese så har dette da vert en utfordrende måned mtp sykefravær. Vi vil i den forbindelse minne alle på og fortsatt tenke seg om, holde god handhygine og holde avstad.

Men skulle det likevel skje at en av dere blir syke, så kan vi igjen informere om at vi har i nærværsgruppen med bedriften utvided egenmeldings ordningen for de ansatte slik at en når kan benytte seg av 11 dagers sammenhengende egenmelding i stede for 8 dager slik ordningen var før.

Vi har også til klubben både i her i Archer og i DeepWell fått tilbakemelding om at det er flere av de ansatte som blir fusjonert over i selskapet fra DW til Archer som etterspør informasjon om prosessen. Dette har vi tatt opp med bedriften og de vil sende ut en større info pakke i løpet av dagen. De vil også bli sendt ut nye kontrakter til de tidligere ansatte i DeepWell i januar.

Det har også denne uken vert møte i pensjonsutvalget i bedriften, der har en hatt en kort gjennomgang av hvordan selskapet pensjonsordninger er sammenlignet med andre i bransjen forøvrig. Og det er enighet om at en vil i løpet av relativt kort tid foreta enkelte justeringer utover den endringen som ble innført i August der en innførte pensjon fra første krone.

Tidligere skrev vi litt om insamlingen til kirkens bymisjon som en gjennomfører hvert år, Oversikten der over årets innsamliing viser at våre kollegaer totalt samlet inn 30100 kr til aksjonen «gled en som gruer  seg til jul» . Bedriften vil som nevnt før støtte aksjonen med ett tilsvarende beløp som de ansatte samlet inn så dermed blir det sendt 60 200kr til Kirkens Bymisjon som en førjuls hilsen fra ansatte i Archer.

Når det gjelder landansatte i Archer så har en har besluttet å gi fri en dag med lønn, enten julaften eller nyttårsaften. Dersom en ønsker å ta fri  begge dager, blir den ene dagen å regne som en feriedag. Fri avtales med nærmeste leder.

Når det gjelder oss på klubbkontoret så vil vi i stor grad de kommende ukene avvikle ferie, vi vil ikke delta på møter med bedriften med mindre det er høyst nødvendig, og vi vil bare sporadisk sjekke mail. Er det henvendelser dere har til oss som er svært viktige og ikke kan vente til over nyåret så er det fint om dere tar kontakt på telefon.

Og med det vil vi ønske dere alle en riktig god helg og ikke minst en god jul og ett godt nyttår.