Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 5

Hei igjen og god fredag folkens, da var vi her igjen med en kort oppdatering over hva vi har arbeidet med inne på klubbkontoret denne uken.

Vi startet uken med ett planleggingsmøte sammen med AU som normalt for å sørge for oppfølging av aksjonspunkter fra forrige uke. I tillegg til å planlegge hovedaktiviteten, samt fordele arbeidsoppgaver for denne uken.

Klubben deltok også i starten av uken i ett møte med bedriften, der bemanningen i wireline ble drøftet. Nå ventes det fortsatt på tildelingen av Copno kontrakten, noe som naturligvis gjør det vanskelig og se for seg hele bildet helt enda. Men det er bare fordelaktig å starte dette arbeidet så tidlig som mulig.

Ukens Archer broadcast på onsdag tok for seg de vanligste wireline Plug & abandonment tjenestene som vi utfører, her ble det gitt en grundig forklaring både hvilke ulike alternative «tool» en har til rådighet samt hvilke løsninger vi kan levere for å kunne gjennomføre effektive operasjoner.

Det var også ett nytt møte i arbeidsgruppen som er satt for og oppfølging av arbeidsmiljø kartleggingen i selskapet. Det ble i møte gjennomgått de ulike fokus områdene som en skal arbeide med, samt startet med å etablere rammene til en fremdriftsplan for det videre arbeidet.

På styremøtet sist helg ble det vedtatt at årsmøtet i klubben blir utsatt på ubestemt tid med bakgrunn i korona situasjonen, på NR forum ble det opplyst om at det er flere andre klubber på området som gjør det samme. Dette er også i tråd med vedtak fra forbundet sentralt, denne uken hadde også avd 147 ett møte der det ble vedtatt at de også utsetter sitt ordinære årsmøte inntil videre.

Bortsett fra det så har vi også brukt en del tid på individuell saksbehandling for enkelt medlemmer denne uken.

God helg folkens hilsen oss på klubbkontoret.