Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 5 og 6

Hei og god fredag folkens.
Igjen er tiden inne for å gi en oppsummering av tingenes tilstand og hva som skjer her inne på klubbkontoret og i bedriften generelt. Det har også denne perioden har det vert en del reise og møte virksomhet. Vi har blant annet deltatt på HVO konferanse og vi har vert i møter vedrørende både enkelt medlemmer i tillegg til møter der mer omfattende saker har vert på agendaen.

Årsmøte
Som dere ser har påmeldingen til årsmøtet blitt lagt inn på hjemmesiden så for dere som er tillitsvalgte og hovedverneombud kan en bare gå inn der og melde seg på. Vi arbeider i tillegg med en mail liste over alle tillitsvalgte som vi kommer til og sende ut påmeldingen på mail til hver enkelt av dere. Men det er viktig og huske på at om dere har meldt dere på årsmøtet via hjemmesiden så trenger dere ikke og melde dere på igjen om dere får dette på mail. Og husk om du skal være offshore under årsmøtet så må dere så tidlig som mulig ta dette opp med din personalkoordinator.

Gave G pensjon.
En sak som har kommet opp for fullt den siste tiden er den såkalte Gavepensjonen som er beskrevet i Bilag 4 i tariffavtalen. Under vilkårene som beskriver hvem som har rettigheter til Gavepensjon så står det i pkt 2, at den ansatte må være ansatt i bedriften de siste tre årene eller hatt fem års forutgående tjeneste på denne overenskomsten på avgangstidspunktet. Norges Rederiforbund (NR) tolker «forutgående» som sammenhengende tjenestetid før avgangstidspunktet. Dette er vi ikke enige i da vi tolker forutgående som tidligere. Men på bakgrunn av NR sin tolkning har det nå vert medlemmer som har fått «avslag» på Gavepensjonen. Vi har tatt denne saken videre og vil informere fortløpende om utviklingen i denne saken.

Overtidsarbeid på land.
Wireline verkstedet i Dusavik har fra tid til annen hatt utfordringer med rammene som settes i AML for overtidsarbeid når de får bestillinger på kort varsell. Derfor har vi i inngått en avtale om å utvide de rammene i henhold til aml § 10-6, 5.ledd slik at de nå kan arbeides inntil 20 timer overtid i løpet av sju dager, men slik at samlet overtidsarbeid ikke overstiger 50 timer i fire sammenhengende uker. Overtidsarbeidet må ikke overstige 300 timer innenfor en periode på 52 uker. Det er viktig og merke seg at det også er avtalt at overtidsarbeid utover rammen i aml § 10-6, 4.ledd skal være frivillig. Og kan ikke pålegges arbeidstakere som ikke har sagt seg villige til det.

Phishing mail
I en periode nå har IT avdelingen sendt ut såkalte phishing mailer (trykk på denne lenken for mer info), dette er simuleringsmail som har til hensikt å gjøre hver enkelt ansatt mer oppmerksom på kjennetegnene en kan finner i reelle phishing mails. Det er viktig at alle får bedre kjennskap til hvordan man gjenkjenner slike mail. IT gjør dette for og reduserer sannsynligvis at ansatte klikker på reelle phishing mailer og unngår at cyberkriminelle sitter igjen med vår login informasjon og evt. andre personlige detaljer. Her er noen kjennetegn en kan se etter: Det står EXT i emne feltet, mailen er sendt etter norsk arbeidstid, det blir brukt google kalender i sted for det som er standard, mail adressen som svaret skal sendes til har ett veldig annerledes utseende.

Enighet med bedriften vedr diett.
Klubben og bedriften har kommet til enighet om at det skal betales diett for reiser som ikke medfører overnatting, når reisen ikke gjelder reise til utreisested. Les mer her

Med det så vil vi ønske alle en riktig god helg
Med vennlig hilsen Klubbkontoret.