Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 5

Da har vi atter en gang lagt bak oss enda en arbeids uke i 2022, naturligvis bortsett fra de av dere som er på ute og står på offshore selvsagt. Her på klubbkontoret har vi tilbakelagt en relativ hektisk uke med en god del møte aktivitet.

Møtene vi har deltatt i denne uken har vert alt fra styremøte i NR forum til interne AU møter samt møter angående individuell saksbehandling og forhandlingsmøter med bedriften. Vi har også denne uken avholdt månedsmøte med bedriften og vi har deltatt på introduksjons seminar for nyansatte i bedriften.

Svarfristen for stillingsreduksjonsavtalen gikk også ut tidligere denne uken, og den siste tilbakemeldingen som vi fikk av bedriften viser at det var totalt 220 som har svart at de ønsket og være med på denne ordningen. Bedriften vil sende ut bekreftelse ila de neste uken når de får innvilget sine fri turer.

Det har også den siste uken vert ett stort media trykk om bedriften. Finansavisen hadde denne uken en større reportasje om Archer. Denne inneholder spekulasjoner rundt bedriften sin gjeldssituasjon og refinansiering. Men vi vil understreke at vi ikke ser noen grunn til at de ansatte skal føle på form for utrygghet pga dette i forhold til jobben sin.

Vi har også hørt at det vil komme en artikkel på VG nett som omhandler tragiske hendelser om en tidligere ansatt i Archer. Det er sannsynlig at det vil komme frem påstander i artikkelen som kan være krekene for enkeltpersoner i selskapet og ikke minst Archer som bedrift. Archer CEO Dag Skinlo er den som uttaler seg på vegne av bedriften. Archer har lagt ut informasjon om saken på Yammer.

Som normalt i månedsmøtet med bedriften så ble det behandlet flere saker som angår både forhold i bedriften generelt og saker av mer individuell karakter. Vi kan blant annet informere om at vi ble enige med bedriften om at de landansatte som ikke fikk varsl om att de måtte selv gi beskjed om at de ikke skulle trekkes for kantine når de var på hjemmekontor vil få dette refundert.

Det ble for en tid siden tatt opp en sak  hvor det tidligere har blitt gitt muntlig advarsel til ansatte som hadde glemt ID i forbindelse med utreise. Her har vi nå blitt enige om at denne praksisen vil bli endret for førstegangs forseelser. Vi tok også opp at det har kommet tilbakemeldinger om ett altfor høyt fokus på sykefravær på utreisemøtene til enkelte installasjoner og gav beskjed om at denne praksisen også må endres.

Klubben har opp igjennom tidene blitt kjent med enkelte saker der tidligere ansatte har fått utfordringer i forbindelse med at ikke alt papir arbeidet i sammenheng med tap av helseattest har vert rett utfylt. Dette har en sammenheng med at det er ulike lisensforsikringer for de som er i PD og wireline og i PD er det forskjellige forsikringer for de som er over og under 60 år. Og siden behovet for å bruke lisens forsikringen skjer relativt sjelden så kan en fort komme til og fylle ut feil skjema eller sende de til feil mottaker.

Vi tok dermed også opp denne saken på månedsmøtet og ble enige med bedriften at fra nå av vil en i slike saker ha med bedriftshelsetjenesten til å bistå med denne prosessen. Vi er kjent med at dette blir gjort også i andre bedrifter.

Med det vil vi ønsker dere alle en riktig god og trygg helg, hilsen oss på klubbkontoret.