Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 48

Hei og god desember helg folkens, her er vi fra klubbkontoret med en oppdatering på hva vi har arbeidet med den siste uka inne på klubbkontoret.

På mandag denne uka så hadde vi igjen forhandlinger angående særavtalen i wireline, og jobbet oss denne uken gjennom noen små gjenstående avklaring. Vi hadde tro på at avtalen skulle bli ferdig og signert denne uken, men har nå fått signaler fra bedriften at de behøver mer tid på sin side for å få tilslutning for til å signere den avtalen som forhandlingsutvalgene fra partene har kommet frem til. Vi vil holde dere oppdaterte så snart det skjer en utvikling i denne saken.

Det ble også gjennomført ett kort møte i arbeidsutvalget i forkant av styremøtet som vi hadde i fagforeningen på torsdag. På dette styremøtet var det hovedsakelig gjennomgang av klubbens økonomi og regnskap samt noen orienterings saker og utpeking av vara HVO til Grane og stedfortredende for Bjørn Dyrnes.


IE Archer hjemmesiden vår har som dere nå kan se fått ett ansiktsløft, og i den forbindelse ble det denne uka gjennomført et kurs i hvordan en skal bruke den nye hjemmesiden. Dette ble avholdt av vår egen eminente nestleder Christopher Talgø som selv har fått opplæring hos forbundet. Målet er at vår nye hjemmesidene kommer til og være mer oversiktlig samt ha ett mer delingsvennlig innhold samt bedre søke funksjoner.

AMU og Nærværsgruppemøte

Det har også vert møte både i nærværsgruppa og AMU møte i bedriften denne uka, der ble det gitt en god redegjørelse for status både når det gjelder sykefravær og HMS i selskapet.

Når det gjelder sykefraværet i de ulike divisjonene så ser bildet slik ut nå i fjerde kvartal.

Her vises sykefraværet i de ulike divisjonene YTD er forkortelse og betyr så langt i år.

Når det gjelder sykefraværet i plattforboring (PD) så går dette gradvis nedover. Det har blitt bedre bruk av restarbeidsevne enn tidligere. Når det gjelder sykefraværet offshore så er det høyre en på land, men dette er ikke ett Archer fenomen men noe ser i hele bransjen. Sykefraværet Onshore både i PD Oil Tools og Wireline er alle lave. Men det er flere tilretteleggingsmuligheter. For øvrig er sykefraværet lavt både i Oil Tools og Engeneering også Offshore


På HMS siden så har det vert 8 nye skader siden sist AMU, 6 av disse i Norge. Alle skadene ble presentert i møtet og det har blitt avholdt 60 Time out for safety offshore målet nå er 0 skader ut året. Det er pågående arb.miljø saker som oppfølging av asbest og benzen eksponerte, turbineksos. Forøvrig så er det arbeidstaker siden ved KHVO som vil være leder i AMU til neste år.


Det var også planlagt og ha ett månedsmøte med bedriften denne uken, men på grunn av uforventede møte innkallinger, ferieavvikling og plutselig sykdom så var det såpass stort frafall av møtedeltakere at vi ble nødt til å utsette møtet inntil videre. Men tiden ble godt brukt til og følge opp andre pågående saker som vi har arbeidet med.


Når det gjelder karantene saken som forbundet sendte ut info om for en tid siden så er nå tidsfristen for å sende krav til bedriften gått ut denne uka. Og de som har sendt inn sak må da klargjøre den dokumentasjonen som var beskrevet i informasjonsbrevet fra forbundet, samt avventer svar fra bedriften også registrere saken på linken som sendes ut fra forbundet i slutten av denne eller begynnelsen av neste uke.

Hilsen oss på klubbkontoret.