Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 47

Hei og god fredag folkens, det er igjen på tide med en kjapp opdatering på hva vi har holdt på med denne uken. Siden det ikke har vert mye møte aktivitet med bedriften denne uken har mye av tiden gått til saksbehandling og planlegging av ulike ting som dukker opp i løpet av de neste ukene.

Christopher har også deltatt på LO sin olje og gass konferanse denne uken, der fikk en høre flere interessante innlegg fra alt fra Olje og energiminister Kjell -Børge Freiberg til Bente Nyland som er direktør i oljedirektoratet til vår egen forbundsleder Frode Alfheim. Tema som ble diskutert på konferansen var blant annet Norges rolle som energi leverandør til Europa i et globalt energimarked og Norsk olje og gassproduksjon som tok for seg Rammebetingelser, utvikling og fremtid. I tillegg var det innlegg om sikkerhet på norsk sokkel og trepartssamarbeid i praksis.

Klubben har også vert ute og besøkt Quality airport hotellet, der som vi skal avholde det neste årsmøte. Dette ble gjort først og fremst for å være tidlig ute med planleggingen og bestillingen slik at vi får det oppsettet i lokalet slik vi ønsker det, i tillegg til at det blir lagt til rette slik at vi får dekket alle behovene vi har ifm årsmøtet.

Det har også vert dialog med bedriften vedrørende lønnsforhandlingene for de individuelt avlønnede i wireline denne uken. Forhandlingene ble avsluttet uten at det ble oppnådd enighet mellom partene, og bedriften vil dermed gjennomføre sitt siste fremsatte tilbud og årets forhandlinger ble dermed avsluttet.

Mye av tiden denne uken har som nevnt innledningsvis gått med til saksbehandling for våre medlemmer samt svaring på spørsmål som har blitt sendt inn til oss. Sakene har i all hovedsak dreiet seg om individuelle forhold eller saker som er under behandling og vi kan dermed ikke informerer noe nærmere om dette.

Vi har også hatt en dialog med ungdomsrepresentanten vår Emmy som er offshore på Statfjord denne uken. Der har hun har tatt initiativ til og oppdatere informasjonstavlen til klubben noe som vi setter stor pris på. Samtidig som vi håper at det er flere tillitsvalgte som følger hennes eksempel og sprer det gode budskap.

Og med det vil vi ønske dere alle en fortreffelig helg.

Mvh Klubbkontoret.