Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 47

Denne uka kan oppsumerest med ett ord og det er «Landsmøte» for det er det som så godt som hele uka har gått med på.

OSA samarbeidskomite og våre delegater der startet formøte til landsmøte allerede på søndag, og fulgte opp med formøte på mandag. Resterende landsmøte delegater møtte ved oppstart av landsmøtet på tirsdag. Men hadde noen nødvendige avklaringer på telefon / nett på mandagen.

Det ble fattet vedtak til over 350 forskjellig forslag under årets årsmøte, de alle fleste ble vedtatt med overveldende flertall, men det var ett forslag som ble fremmet som delte forsamlingen. Det forslaget var om man skulle innføre æresmedlemskap til medlemmer som hadde lang fartstid og var pensjonister, som igjen førte til kontigent fritak. Dette forslaget falt med 1 stemme.

Det ble gjennomført valg og Christopher Talgø ble valgt inn som Forbundsstyremedlem, og Einar Åge Vae ble valgt inn som vara. Valget fulgte innstillingen fra valgkomiteen og var utført på bakgrunn i størelsen til de ulike samarbeidskomiteene og deres innstilling til valgkomiteen.

I tillegg til saksbehandlingen var det også flere innterisante innlegg som ble avholdt, og regjeringen stilte med både statsminsister og tre ministre på dette landsmøtet. Til årsmøte middagen kom også avgått energi og næringsminster Tina Bru og andre politikere.